Czym się zajmujemy

Pismo do dyrektora MOKSiR w Kuźni Raciborskiej ws. gabloty

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 21.11.2016 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KUŹNI RACIBORSKIEJ
UL. KLASZTORNA 9
47-420 KUŹNIA RACIBORSKAW imieniu Jednostki Pomocniczej Gminy "Osiedle nr 1" Kuźnia Raciborska, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w przedmiocie zdewastowanej gabloty ogłoszeniowej zewnętrznej - na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej przy ul. Świerczewskiego nr 2 w Kuźni Raciborskiej.

Przedmiotowa gablota ogłoszeniowa wolnostojąca aktualnie wykorzystywana jest przez Pana kierowany Ośrodek. Niemniej jednak kilka miesięcy temu nieznany sprawca w porze nocnej, prawdopodobnie wykonując manewr cofania samochodem osobowym uderzył w bok konstrukcji nośnej gabloty, powodując jej pochyłość i wygięcie jednego stelaża pod kątem około 25 stopni.

Istniejący stan techniczny gabloty nie wpisuje się pozytywnie w ocenę wartości estetycznych infrastruktury przestrzeni miasta.

Stąd też Zarząd Osiedla nr 1 kierując przedmiotowe pismo oczekuje podjęcia skutecznych działań w zakresie naprawy określonego elementu uszkodzonej gabloty w celu dalszego wykorzystywania jej do celów informacyjno-ogłoszeniowych lub ewentualnego usunięcia.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. a/a.