Czym się zajmujemy

Kradzież nasadek z ogrodzenia placu zabaw

9 maja 2017 r. stwierdzono kradzież 30 sztuk nasadek plastikowych koloru czarnego ze słupków metalowych płotu ogrodzeniowego wokół terenu placu zabaw przy ul. J. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej.

Nasadki posiadały profil prostokąta 40 x 60 mm. Wartość strat wyniosła około 60,00 zł na szkodę Gminy Kuźnia Raciborska. Sprawca kradzieży pozostaje nieznany.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska w roku ubiegłym w dniu uroczystego otwarcia placu zabaw (25 maja 2016), informował społeczność lokalną, a także Policję, aby zwracano szczególną uwagę na stwierdzone fakty dewastacji, wandalizmu i kradzieże urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw.

O powyższym zdarzeniu zawiadomiono Policję.

Wszelkie informacje związane z kradzieżą, proszę kierować do Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej (tel. (32) 467-65-12, fax (32) 467-65-14).

Galeria zdjęć