Ogłoszenia

Zebranie Mieszkańców

Dodano: 2016-03-11

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Zarządzenia nr B.0050.64.2016 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 3 marca  2016 r. w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców dla dokonania wyborów uzupełniających składu osobowego Zarządu Osiedla Nr 1.

15 marca 2016 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej MOKSIR odbędzie się Zebranie Mieszkańców.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3. Sprawozdania Przewodniczących Zarządów Osiedli z działalności za miniony rok.
4. Zapytania i wnioski.
5. Wybór komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie dokonania wyborów uzupełniających Zarządu Osiedla nr 1.
6. Wybór członka zarządu.
7. Zakończenie Zebrania.

W przypadku nieuzyskania w pierwszym terminie obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 15.03.2016 r. o godz. 17:30 .

Burmistrz Miasta
Paweł Macha