Relacje ze spotkań

Protokół nr 9

Kuźnia Raciborska, 8 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 8.11.2016 r., godz. 17:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie uzgodnionego z członkami Zarządu porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 7 września 2016 r.
4. Informacja w sprawie zadań do wykonania zgłoszonych do budżetu na rok 2017.
5. Zaopiniowanie pisma p. G. Bartkowskiej z 8 września 2016 r. o wynajem nieruchomości gruntowej w celu postawienia garażu na rower dwukołowy.
6. Pokrycie kosztów zespołu "Chwila Nieuwagi" z okazji obchodów Św. Marcina.
7. Informacja dot. spraw zaistniałych od ostatniego posiedzenia czyli 7 września 2016 r.:
- kradzież siedziska z huśtawki "ważka";
- zawiadomienie Policji w sprawie dokonanej kradzieży siedziska;
- konsultacja z p. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w sprawie amfiteatru;
- relacja z przebiegu spotkania plenerowego z udziałem p. dyrektor szkoły i pracowników referatu inwestycji UM w sprawie amfiteatru;
- zreferowanie wniosku adresowanego do Burmistrza Miasta o remont amfiteatru;
- relacja z przebiegu spotkania plenerowego z udziałem projektanta w sprawie amfiteatru;
- zakup cebulek kwiatowych;
- ponowne umieszczenie reklam na słupach energetycznych w rejonie Osiedla;
- interwencja w sprawie ziemi zmieszanej z gruzem znajdującej się przy ul. Moniuszki;
- dyskusja w sprawie zdewastowanego stelaża gabloty ogłoszeniowej wolnostojącej;
- dyskusja w sprawie połamanych desek ławek;
- udział w uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego;
- pożar sadzy w kominach bloku mieszkalnego;
- wykonanie  chodnika o szerokości 4,5 m wzdłuż ściany frontowej bloku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 6 a-c.
8. Dyskusja nad estetyką elewacji bloków mieszkalnych.
9. Dyskusja w sprawie malowania klatek schodowych.
10. Występujące niedobory wody w rejonie Osiedla nr 1.
11. Odpowiedzi na wszystkie Wnioski i pisma zarządu Osiedla nr 1.
12. Wykorzystanie pozostałych środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1.
13. Dyskusja w sprawie zbliżającego się dnia obchodów św. Mikołaja.
14. Zapalenie lampki na drzewku świątecznym.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie od przedstawienia porządku posiedzenia. Członkowie Zarządu wnieśli swoje poprawki proponując jego uzupełnienie w kilkunastu sprawach. Przyjęty został, również bez zastrzeżeń sporządzony protokół z posiedzenia Zarządu z 7 września 2016 r.

Przystępując do czwartego punktu przebiegu posiedzenia, przewodnicząca Zarządu przedstawiła zadania do wykonania, zgłoszone przez nią do budżetu na rok 2017 tj:
- remont całego obiektu amfiteatru przy ul. Świerczewskiego (obok budynku ZSO);
- budowa chodnika przy ul. Spokojnej;
- remont chodnika przy ul. Arki Bożka na wysokości posesji nr 22-28 (wymiana płytek);
- budowa parkingu przy ul. T. Kościuszki nr 9-11 (4 miejsca postojowe);
- remont chodnika od strony ul. Gen. Bema nr 5 w kierunku bloku mieszkalnego nr 10 należącego do ul. Świerczewskiego;
- budowa parkingu na 12 miejsc postojowych przy ul. Rudzkiej (na wysokości ściany szczytowej bloku mieszkalnego nr 46).

Dodatkowo w czasie trwającego posiedzenia Zarządu zawnioskowano budowę ścieżek spacerowych przy ul. Świerczewskiego (w osiedlowym lasku) tj. w miejscu utworzenia parku po dokonanej już wycince drzew.

Zarząd Osiedla nr 1 pozytywnie zaopiniował wniosek z 8 września 2016 r. p. G. Bartkowskiej o wynajem jej nieruchomości gruntowej na postawienie (notabene) garażu na rower dwukołowy, warunkując: lokalizacja nastąpi zgodnie z załączonym planem, ściana tylna będzie przylegać do fundamentu płotu ogrodzenia przedszkola, a boczna połowy ściany szczytowej kwiaciarni. Przenośny garaż nie będzie odbiegał kolorystycznie od wyglądu zewnętrznego istniejącej kwiaciarni.

Zarząd Osiedla nr 1 przychylnie ustosunkował się do prośby Sabiny Chroboczek-Wierzchowskiej - głównej organizatorki festynu św. Marcina, wyrażając wcześniej zgodę na pokrycie kosztów w wysokości 1500,00 zł (netto) za zespół "Chwila Nieuwagi", która zagra na festynie 11 listopada 2016 r. ze środków pozostających w dyspozycji Zarządu Osiedla, będących na stanie MOKSiR.

Sprawy zaistniałe od ostatniego posiedzenia Zarządu dotyczą:
- ujawnionej 8 września 2016 r. na terenie placu zabaw kradzieży siedziska z urządzenia zabawowego tzw. "ważki", wartości 73,80 zł. przez nieznanego sprawcę na szkodę gminy Kuźnia Raciborska;
- złożono w w/w sprawie zawiadomienia do Policji o popełnieniu wykroczenia. Przeprowadzone czynności wyjaśniające o wykroczenie nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Raciborzu z powodu niewykrycia sprawcy wykroczenia. Brakujący element urządzenia został wykonany przez członka Zarządu. Relacja z przebiegu robót została zamieszczona na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Nasze działania".

Przeprowadzona konsultacja z p. Kingą Apollo - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej w sprawie amfiteatru zakończyła się pomyślnie. Dyrektor szkoły widzi potrzebę remontu i wykorzystania tego obiektu w przestrzeni szkolno-kulturalnej naszego miasta. Stąd też Zarząd Osiedla nr 1 po spotkaniu plenerowym z udziałem pracowników referatu inwestycji Urzędu Miejskiego, a także zainteresowanej p. Kingi Apollo skierował Wniosek do Burmistrza Miasta o przeprowadzenie remontu amfiteatru usytuowanego przy ul. K. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej.

W czasie spotkania plenerowego wskazano na potrzebę zadaszenia amfiteatru, co jednocześnie wiąże się z wykonaniem projektu. Na miejscu członkowie Zarządu Osiedla nr 1 zadeklarowali pokrycie kosztów projektu z funduszu będącego w dyspozycji Zarządu. W razie potrzeby wskażą również projektanta, który wykona niezbędną dokumentację projektu kompleksowego. Podjęte działania ze strony członków Zarządu doprowadziły do kolejnego spotkania plenerowego z udziałem projektanta. Wstępnie uzgodniono z projektantem wyrażenie przez niego woli zaangażowania się w to przedsięwzięcie. W efekcie poczynionych uzgodnień w sprawie amfiteatru, projektant złożył deklarację skontaktowania się w tej sprawie z kierownikiem referatu inwestycji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała o dokonanym przez siebie zakupie cebulek kwiatowych w ilości 300 szt. za kwotę 284,00 zł. w tym 2 szt. krzewów rododendronów ze środków przekazanych do ZGKiM będących w dyspozycji zarządu Osiedla nr 1. Zakupione cebulki kwiatowe: żonkile (narcyzy), krokusy, szafirki i tulipany przy pomocy pracowników ZGKiM pod patronatem przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 1 i kierownika ZGKiM zostały posadzone na skwerach osiedlowych naszego miasta. Natomiast trzy małe krzewy róż sponsorowane przez dyrektora ZGKiM zostały posadzone na skwerze przy ul. S. Moniuszki. W czasie posiedzenia, członek Zarządu Zdzisław Czarnacki krytycznie odniósł się do podjętej decyzji co do sposobu dokonanych nasadzeń cebulek kwiatowych w trawie - darninie bez wcześniejszego przekopania ziemi. Albowiem trawnik, na którym posadzono rośliny cebulkowe, może być koszony dopiero wtedy, gdy ich liście uschną, a więc zazwyczaj w drugiej połowie maja. Żeby cebulka rośliny się zregenerowała po kwitnieniu toniestety musi mieć liście. Gdy zostanie skoszona, to odbierze się jej możliwość wzrostu. Szczególnie chodzi o tulipany, które po 2 latach muszą być wykopane. Na dziś lokalizacja nasadzonych cebulek kwiatowych (konkretnie chodzi o miejsce, ilość i jakość sadzonek cebulowych) nie jest transparentna. Istniejący stan w znacznym stopniu utrudni ich nie tylko pielęgnację, ale doprowadzi do ich szybkiego zamierania.

Z informacji członka Zarządu wynika, że 17 października 2016 r. w rejonie Osiedla
nr 1 praktycznie na wszystkich słupach oświetleniowych należących do firmy "Tauron" zostały umieszczone ponownie reklamy "Skup, kasacja pojazdów, tel. 530-312-312". Informację przedmiotową przekazano firmie reprezentującej "Tauron" tj. Agencji Reklam FUX z Zabrza celem podjęcia stosownych działań w tej sprawie.

Poproszono Przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 1, aby podjęła interwencję w sprawie wysypanej wywrotki ziemi zmieszanej z gruzem obok parkingu przy ul. S. Moniuszki. Na dziś nie wiadomo kto i w jakim celu około 2 miesiące temu przywiózł ziemię, która szpeci estetykę Osiedla.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji w przedmiocie zdewastowanej gabloty ogłoszeniowej zewnętrznej na konstrukcji wolnostojącej przy ul. K. Świerczewskiego nr 2, podjęto decyzję o sporządzenie pisma do dyrektora MOKSiR, aby zajął stanowisko w zakresie naprawy gabloty lub też ewentualnego jej usunięcia.

W sprawie połamanych desek w kilku ławkach umieszczonych w rejonie Osiedla
nr 1, przewodnicząca Zarządu Osiedla oznajmiła, że ławki ustawione przy blokach mieszkalnych należą do wspólnot mieszkaniowych i sami muszą zadbać o ich remont. Natomiast pozostałe ławki uszkodzone będą remontowane wiosną przyszłego roku przez pracowników ZGKiM.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 Krystyna Borutko poinformowała członków Zarządu, że 25 października 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej wzięła udział w uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, w której wzięło udział 16 par z terenu miasta i gminy. Jubilaci zostali udekorowani przez burmistrza Pawła Machę medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Odniesiono się również do bezpieczeństwa pożarowego bloków mieszkalnych. Jesienią b. roku już dwukrotnie straż pożarna interweniowała w sprawie pożaru sadzy w kominach. Zwrócono uwagę na fakt, że za bezpieczeństwo pożarowe w blokach mieszkalnych w świetle obowiązujących przepisów odpowiada zarządca (administrator), w tym przypadku ZGKiM. Członkowie Zarządu przypomnieli, że w tej sprawie rok temu skierowano stosowny wniosek do administratora. Przewodnicząca Zarządu zobowiązała się poczynić ustalenia, czy i kiedy kominy były czyszczone przez kominiarza.

Aktualnie trwa budowa chodnika przy ścianie podłużnej budynku mieszkalnego ul. S. Moniuszki 6 a-c. Chodnik o szerokości 4,5 m budowany od strony frontowej budynku trzyklatkowego wykładany kostką betonową w dwóch kolorach w zupełności podniesie nie tylko estetykę przestrzeni osiedlowej, ale również spowoduje bezpieczeństwo pieszym.

W czasie posiedzenia zwrócono uwagę na wygląd estetyczny bloków mieszkalnych, które zostały kilka lat temu ocieplone. Chodzi konkretnie o ścianę szczytową bloku mieszkalnego przy ul. K. Świerczewskiego nr 1 od strony przedszkola. Cała powierzchnia ściany szczytowej porośnięta mchem, występują czarne smugi pionowe. Natomiast w bloku mieszkalnym przy ul. Krasickiego 1, również na ścianie szczytowej od strony przedszkola występują widoczne placki po kołkach mocujących styropian. Ściana frontowa nad wejściem do klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. S. Moniuszki nr 8 jest porośnięta mchem w obrębie nieregularnego kształtu czarnej smugi. Nad rynną poziomą dachu znajduje się wysoka sucha trawa świadcząca o zapchanej rynnie. Członek Zarządu stwierdza, że nie jest jego rolą kogokolwiek winić, oceniać czy szukać przyczyn powyższego stanu. Sygnalizuje jedynie, że taki stan rzeczy nie powinien mieć miejsca.

Wskutek wywołanej dyskusji na temat malowania klatek schodowych, członek Zarządu podniósł ten temat na prośbę lokatorów, wskazując jako przykład budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki nr 5 a-b. Klatki schodowe tegoż budynku od co najmniej 26 lat nie są malowane. W całym budynku mieszkalnym zostało wykupione 1 mieszkanie na zasadzie prawa własnościowego. W ten sposób budynek mieszkalny uzyskał status małej wspólnoty mieszkaniowej. Właściciel lokalu, który wykupił mieszkanie, zmarł. Spadkobierca osobiście nie mieszka w nim, mieszkanie wynajmuje. W budynku mieszkalnym wszystkie parterowe lokale nie są zamieszkałe, lecz od kilkudziesięciu lat są wynajmowane przez administratora budynku różnym podmiotom gospodarczym. Aktualnie w lokalach wynajmowanych znajdują się podmioty branży spożywczo-przemysłowej, sklep z używaną odzieżą, klub "Bezpieczna Przystań". Klatki schodowe są obskurne, drzwi zewnętrzne wejściowe na klatkę schodową znajdują się w katastrofalnym stanie technicznym. Lokatorzy płacą czynsz, lecz mają związane ręce, nikt im nie chce pomóc. Lokatorzy wiedzą, że klatka schodowa jest wizytówką budynku, warto więc zadbać, by prezentowała się czysto i estetycznie. Zrujnowane klatki schodowe to niezbyt chlubna wizytówka.

Zarząd Osiedla nr 1 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokatorów, widzi potrzebę udzielenia im wsparcia. Ze swojej strony zamierza zwrócić się ze stosownym wnioskiem do administratora obiektu z prośbą o potraktowanie tej sprawy w drodze wyjątku, wnioskując o podjęcie stosownych działań w zakresie niezwłocznego przeprowadzenia remontu na rzecz dobra jego mieszkańców.

Następną sprawę, którą poddano do dyskusji, to występujące braki wody, za którą obciążani są lokatorzy budynków mieszkalnych wielorodzinnych Osiedla. Do członków Zarządu Osiedla nr 1 ostatnio docierają niepokojące informacje, z których wynika, że od kilku lat niedobór wody objęty okresem rozliczeniowym (półrocze) przerzucany jest na inne bloki mieszkalne Osiedla. Jako przykład podano ostatnie rozliczenie za I półrocze 2016 r., gdzie stwierdzono w budynku mieszkalnym przy ul. Fornalskiej nr 1, brak 100 m3 wody. W sumie w tym budynku mieszka 8 rodzin. Każda rodzina została dodatkowo obciążona kosztami w wysokości 130,00 zł. Z prostego rachunku wynika, licząc średnio, że jedna rodzina składając się z 3 osób, to przy maksymalnej krajowej normie zużycia wody 3 m3 (miesięcznie na jedną osobę) mnożąc przez okres rozliczeniowy tj. 6 miesięcy w sumie zużycie wody wyniosło 432 m3 (bez zagłębiania się w dokumenty źródłowe). Przy tej ogólnej liczbie zużytej wody (i tak wygórowanej), a którą wskazano 100 m3 stanowi to 23 % niedoboru wody. W skali kraju wszędzie występują braki wody. Do 10 % braku wody w stosunku do wskaźnika zużycia jest to dopuszczalne, uważa się za normę, chociaż i takie przypadki nie powinny mieć miejsca. Powyżej normy czyli 10 % ubytku wody administrator bije na alarm i szuka jego przyczyn. Pozorne kontrolne odczyty wody sprawy nie rozwiążą. Doszukiwanie się kradzieży wody wskazując przy tym na przerdzewiałe plomby sprawy nie załatwią. Lokatorzy twierdzą, że trwający proces braku wody od kilku, lat w okresach rozliczeniowych, może wskazywać na świadomą manipulację gospodarki wodnej - z przyczyn ekonomicznych. Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 zapowiedzieli, że w tej sprawie zwrócą się do administratora budynków mieszkalnych z interwencją.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 przełożyła termin na kolejne posiedzenie (29 listopada 2016 r.) przedstawienia do wglądu członkom Zarządu odpowiedzi, które otrzymała na wszystkie wnioski i pisma wysłane przez Zarząd. Na posiedzeniu Zarządu (7 września 2016 r.) poproszono o te dokumenty do zweryfikowania ich w zakresie ukierunkowania podjęcia dalszych prac i działań przez Zarząd celem realizacji spełnienia oczekiwań społeczności osiedlowej.

Z informacji przewodniczącej Zarządu wynika, że Zarząd Osiedla nr 1 posiada jeszcze 2551,00 zł będących w jego dyspozycji. W czasie przeprowadzonej dyskusji wskazano sposób wykorzystania tych środków. Członkowie Zarządu zwrócili uwagę na ławki bez oparcia, które umieszczone są w centrum Osiedla. Istnieje konieczność ich wymiany na nowe. Zarząd Osiedla nr 1 podjął decyzję o zakupie dodatkowych ławek celem ich wymiany, bądź umieszczenia ich w miejscach, gdzie wystąpi taka potrzeba. Ilość ławek uzależniona będzie od wartości cenowej jednej ławki.

Podjęta dyskusja w sprawie zbliżających się obchodów dnia św. Mikołaja nie wniosła oczekiwanych do końca pozytywnych i zgodnych ustaleń. Z uwagi na niską frekwencję członków Zarządu w tym potrzeba uzyskania dodatkowych informacji od Zarządu Osiedla "Stara Kuźnia" co do wspólnego zorganizowania i uczczenia obchodów św. Mikołaja, przełożono termin dalszych uzgodnień w tej sprawie wyznaczając kolejne posiedzenie, które zaplanowano na dzień 29 listopada 2016 r. godz. 17:00 w MOKSiR.

Biorący udział w posiedzeniu członek Zarządu Jacek Gąska wskazał dzień 18 grudnia 2016 r. jako datę zapalenia lampki na świątecznym drzewku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźni Raciborskiej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki