Relacje ze spotkań

Protokół nr 20

Kuźnia Raciborska, 20 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 20.03.2018 r., godz. 10:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 22.01.2018 r.
4. Odpowiedź na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 22.01.2018 r.
5. Odpowiedź na pismo Zarządu Osiedla nr 1 z 22.01.2018 r.
6. Realizacja zadań wnioskowanych przez Zarząd Osiedla nr 1:
- przycięcie koron drzew liściastych przy ul. S. Moniuszki i ul. Działkowców;
- przycięcie gałęzi z drzew liściastych gatunku topola.
7. Zmiana właściciela ogródka piwnego przy ul. S. Moniuszki - remont obiektu.
8. Oburzenie mieszkańców w sprawie nowych opłat za śmieci:
- windowanych cen za ścieki i wodę.
9. Informacje, dyskusja, wolne wnioski, sprawy bieżące:
- czujnik jakości badanego powietrza urządzeniem Airly w Kuźni Raciborskiej;
- zlikwidowano zapadliska podłoża utwardzonego, ziemi w obrębie sklepu zoologicznego;
- informacja w sprawie zabetonowanej studzienki ściekowej kanalizacji deszczowej;
- zmiana miejsca lokalizacji huśtawki usytuowanej przy ul. Kasztanowej 1 "b";
- zadrzewienie nieruchomości uporządkowanej z gruzu przy ul. T. Kościuszki;
- 12.04.2018 r. - Apel katyński pod Dębem na Placu Zwycięstwa;
- informacja w sprawie organizacji dożynek gminnych;
- informacja w sprawie zmiany administratora placu zabaw przy ul. I. Krasickiego;
- informacja w zakresie potrzeb OSP Kuźnia Raciborska;
- poszukiwana ulica T. Kościuszki przez służby ratownicze;
- pytanie o lokalizację budowy mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus".

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie, witając zebranych, po czym przedstawiła porządek posiedzenia, który został przez członków Zarządu w kilku sprawach rozszerzony.

Przyjęty został protokół z posiedzenia zarządu z 22 stycznia 2018 r. Publikacja protokołu znajduje się na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Relacje ze spotkań".

Z odpowiedzi Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej z 6 lutego 2018 r. na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 22 stycznia 2018 r. adresowanego do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej o naprawę ogrodzenia wokół budynku szkoły wynika, że jego naprawa leży po stronie zarządcy obiektu. W przedmiotowej sprawie brak jest odpowiedzi na wniosek ze strony dyrekcji Szkoły Podstawowej.

Z odpowiedzi Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej z 6 lutego 2018 r. na pismo Zarządu Osiedla nr 1 z 22 stycznia 2018 r. adresowanego do burmistrza na brak odpowiedzi na wnioski i ich realizację w sprawie monitorowanego stanu bezpieczeństwa infrastruktury dróg osiedlowych wynika, że w nowym budżecie na rok 2018 zaplanowano środki na wykonanie poprawy oznakowania na Osiedlu i będzie ono na bieżąco uzupełnione. Prace związane z wykonaniem przejścia dla pieszych w rejonie ogródków działkowych przy ul. R. Lewandowskiego planowane są do realizacji wraz z wykonaniem chodnika wzdłuż wykonanego parkingu przy ul. R. Lewandowskiego. Natomiast wnioskowany remont odcinka drogi na ul. Arki Bożka był poruszany w grudniu 2017 r. i według zapewnień przedstawiciela ZDW, będzie remontowany w roku 2018. Nadal brak jest odpowiedzi na wniosek z 4 września 2017 r. o wezwanie właściciela samochodu osobowego marki Renault o rej. SRC 34TG do jego usunięcia z parkingu przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. Pojazd zajmuje miejsce postojowe. Właściciel nie realizuje obowiązku wynikającego z ustawy o recyklingu, a także nadal brak odpowiedzi na wniosek z 8 października 2017 r. o umieszczenie na placu zabaw przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej Regulaminu, celem zapewnienia zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa, jak również przestrzegania ustalonych zasad korzystania z urządzeń.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 30 sierpnia 2017 r. o przycięcie gałęzi drzew liściastych, rosnących przy ul. S. Moniuszki i ul. Działkowców w Kuźni Raciborskiej, zgodnie z udzieloną wcześniej odpowiedzią wykonano prace związane z przycięciem gałęzi z trzech drzew. Gałęzie przesłaniały snopy światła z lampy ulicznej i w znacznym stopniu ograniczały oświetlenie jezdni.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1  z 23 października 2017 r. o wycinkę dwóch drzew liściastych z gatunku topola rosnących od strony zaplecza marketu JM Sklep przy ul. R. Lewandowskiego nr 2 w Kuźni Raciborskiej, zgodnie z udzieloną wcześniej odpowiedzią, wykonano jedynie prace związane z przycięciem gałęzi drzew liściastych połamanych i suchych. Gałęzie drzew stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańcom i pojazdom parkowanym na pobliskim parkingu.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 zapoznała uczestników zebrania z treścią pisma p. Puzia z 31 stycznia 2018 r., który zwrócił się o najem nieruchomości gruntowej przy ul. S. Moniuszki, na której znajduje się lokalizacja ogródka piwnego. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. p. Puzio jako nowy właściciel zobowiązał się do przeprowadzenia remontu całego obiektu m. in. w zakresie poprawy warunków sanitarnych. Z załączonego harmonogramu prac wynika, że wewnątrz obiektu ma wybudować WC z wykorzystaniem dla klientów, a także ogrodzić obiekt.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 w sprawie wprowadzonej zmiany opłat za odpady komunalne od 1 marca 2018 r. powiedziała, że jest oburzenie mieszkańców. Kontynuując ten temat w ramach dyskusji członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zapytał, czy w naszej gminie prowadzono analizę, kalkulację cenową, (czy przeprowadzano taką symulację) opłat za odpady komunalne tak, jak to się dzieje w innych miastach nie od osoby, a od metrażu. Na przykładzie miasta Gliwic od 1 kwietnia 2018 r. nowa stawka opłat wynosi:
- 0,45 zł za 1 m2 dla lokali mieszkalnych do 60 m2;
- 0,36 zł za każdy kolejny m2 o powierzchni 60,1 m2 do 90,01 m2;
- 0,24 zł za każdy kolejny m2 od powierzchni 90,01 do 120 m2;
- 0,12 zł za każdy kolejny m2 dla lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 120 m2.
- Niesegregowane śmieci - proporcjonalnie do w/w metrażu lokalu (2 zł, 1,5 zł, 1 zł, i 0,5 zł).

Natomiast wszystkie dzielnice Gliwic realizują opłaty od osób zamieszkałych w lokalu i stawki wynoszą 11,00 zł od odpadów komunalnych segregowanych i 35,00 zł od niesegregowanych. Opłaty są znacznie korzystniejsze dla mieszkańców miasta Gliwice i poszczególnych dzielnic Gliwic, aniżeli w naszej Gminie Kuźnia Raciborska, które wynoszą od 1 marca 15,50 zł od osoby za śmieci segregowane i 40,00 zł za śmieci niesegregowane.  

W ramach przeprowadzonego przetargu z 15 grudnia 2017 r. usługi świadczy miastu Gliwice firma Remondis Sp. z o. o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice, która również wykonuje usługi Gminie Bierawa po kolejnym przetargu przeprowadzonym 11 stycznia 2018 r.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił uwagę również na fakt realizowanych opłat za wodę i ścieki w Gminie Kuźnia Raciborska. Za metr sześcienny wody płacimy 4,3956 zł, a ścieki 8,8992 zł (razem: 13,29 zł / m3). Jak wynika z upublicznionego w prasie zestawienia, mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska poza miastem Poznań i nieco mniejszą opłatą miasta Katowice ponoszą największe koszty opłat. Dla przykładu takie miasta, jak:

- Kraków: za wodę i ścieki płacą razem 10,15 zł / m3;
- Gdańsk: 9,81 zł / m3;
- Białystok: 7,29 zł / m3;
- Rzeszów: 8,19 zł / m3;
- Wrocław: 10,79 zł / m3;
- Warszawa: 11,47 zł / m3;
- Szczecin: 11,09 zł / m3;
- Lublin: 8,25 zł / m3;
- Łódź: 8,55 zł / m3 oraz
- Katowice: za wodę 5,82 zł /m 3 i ścieki 8,29 zł / m2.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki odniósł się do kwestii zainstalowanego na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej jednego czujnika badania jakości powietrza. Czujnik Airly wykazuje, że w Kuźni Raciborskiej jest bardzo czyste powietrze. Prawda jest zupełnie odwrotna. Pomiar zanieczyszczeń pyłowych ma charakter punktowy. Działanie sensora, a właściwie jego lokalizacja ma istotne znaczenie. Lokalizacja urządzenia uzależniona jest od swobodnego przepływu powietrza - kierunku wiatru. Budynek Szkoły i pobliski Dom Nauczyciela podłączone są do linii ciepłowniczej kotłowni przy ul. I. Krasickiego PEC Jastrzębie. Od strony zachodniej, a więc stale wiejącego wiatru znajduje się kompleks leśny. Budynki mieszkalne jednorodzinne i odległość ich położenia, a więc stopień urbanizacji, kierunek wiatru, mają wpływ istotny w ocenę jakości badanego powietrza. Dokładność pomiaru urządzenia jest zakłócona. Wskazane jest umieszczenie w Kuźni Raciborskiej co najmniej 3 sensorów badania jakości powietrza. Miasto Rybnik tej samej firmy zamieściło 27 szt. sensorów co wykazuje rzetelność badanego powietrza.

6 lutego 2018 r. pracownicy GPWiK Sp. z o. o. Kuźnia Raciborska w obrębie sklepu zoologicznego zlikwidowali zapadlisko powstałe na podłożu utwardzonym z użyciem wylewki betonowej oraz drugiego miejsca z użyciem ziemi. W tej sprawie 22 stycznia 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu było pytanie członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego, dlaczego poza ogrodzeniem zapadliska około półtora miesiąca temu nikt tego dalej nie monitoruje?

Na pytanie członka Zarządu Zdzisłwa Czarnackiego z 22 stycznia 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu w sprawie zabetonowanej studzienki ściekowej kanalizacji deszczowej podczas remontu drogi w obrębie skrzyżowania ul. Westerplatte / T. Kościuszki od strony płotu ogrodzeniowego przedszkola, przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, że w wyniku poczynionych przez nią ustaleń, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej poinformował ją, że jest zachowana przepustowość z jednej studzienki do drugiej.

Przewodnicząca Zarządu wskazała nieruchomość komunalną przed istniejącym placem zabaw przy ul. I. Krasickiego (obręb wspinaczki) jako nowe miejsce lokalizacji huśtawki, która będzie przeniesiona spod budynku mieszkalnego przy ul. Kasztanowej nr 1 "b".

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska 31 sierpnia 2017 r. na prośbę lokatorów budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kasztanowej nr 1 "a-b" i 3 "a-b" w Kuźni Raciborskiej wraz z załączonym do wniosku postulatem przez nich podpisanym skierował wniosek w tej sprawie, a także usunięcie drabinki metalowej pordzewiałej. Istniejąca ławka obok huśtawki na prośbę lokatorów, również zmieni lokalizację.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że miejsce uprzątniętej nieruchomości gruntowej z gruzu przy ul. T. Kościuszki, gdzie znajdował się butik drewniany z odzieżą, zostanie zadrzewione.

12 kwietnia 2018 r. o godzinie 19:00 pod Dębem Katyńskim odbędą się obchody uroczystości upamiętniające Polaków pomordowanych na Wschodzie w 1940 r.

W sprawie organizacji dożynek gminnych, przewodnicząca Zarządu poinformowała, że Starostą i Starościną dożynek będą działkowicze. Ze strony przewodniczącego Zarządu "Stara Kuźnia" padła propozycja, aby dożynki zorganizować na terenie Ośrodka "Wodnik" w Kuźni Raciborskiej. Członkowie Zarządu w ramach dyskusji opowiedzieli się, aby uroczystości dożynkowe odbyły się na stadionie miejskim. Będą prowadzone dalsze rozmowy organizacyjne z zastępcą burmistrza, która według relacji przewodniczącej Zarządu, nie ma na to czasu. Członek zarządu Zdzisław Czarnacki stwierdził, że należałoby jak najszybciej powołać zespół koordynujący co do organizacji uroczystości dożynkowych. Natomiast członek Zarządu Jacek Gąska stwierdził, że na dzisiaj nawet nie wiemy, jaką wysokością środków finansowych będziemy dysponować. Członek Zarządu Krzysztof Grobelny oświadczył, że co do terminu podejmowanych działań organizacyjnych już jesteśmy nieco spóźnieni; wszak spotkanie obu jednostek miało się odbyć w lutym 2018 r.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że będzie zmiana administratora placu zabaw przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. Plac zabaw, którego aktualnie jest administratorem Gmina Kuźnia Raciborska, zostanie przekazany protokolarnie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

Przewodnicząca Zarządu zapytała członka Zarządu Krzysztofa Grobelnego, pełniącego jednocześnie funkcję prezesa OSP Kuźnia Raciborska o skalę potrzeb miejscowej straży. Krzysztof Grobelny odpowiadając na pytanie stwierdził, że potrzebna jest kamera termowizyjna, której zakup kształtuje się w cenie około 8.000 zł. Na pytanie członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego, czy to jest prawda, że wóz bojowy, który otrzymała OSP z Jankowic miał trafić do Kuźni Raciborskiej? Krzysztof Grobelny wyjaśnił, że to jest nieprawda. OSP Kuźnia Raciborska na zakup nowego samochodu otrzymała środki unijne w wysokości 627.000 zł., kwotę w wysokości 120.000 zł obiecała Gmina Kuźnia Raciborska. Na dziś brakuje 80.000 zł. Cały koszt zakupu samochodu to kwota 810.000 zł. Aby uzupełnić brakującą kwotę, OSP Kuźnia Raciborska zwróciła się o sponsoring do kilku podmiotów gospodarczych. Najlepszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż dotychczasowego, starego samochodu, który znajduje się na stanie OSP Kuźnia Raciborska i jest w znacznym stopniu wyeksploatowany. Pojawili się oferenci odkupienia samochodu, lecz burmistrz wstrzymał jego sprzedaż sugerując, że samochód przekaże innej jednostce, a brakującą kwotę dołoży ze środków Gminy.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki stwierdził, że z powodu braku od lipca 2017 r. tablicy z nazwą ulicy T. Kościuszki w obrębie skrzyżowania z ul. S. Moniuszki i ul. Ignacego Krasickiego w Kuźni Raciborskiej, 23 stycznia 2018 r. o godz. 12:01 ambulans o nr. rej. SRC 90 PA, przewożąc pacjenta w pozycji leżącej na noszach, poszukiwał jego adresu zamieszkania tj. ul. T. Kościuszki 13 a. W poszukiwaniu miejsca zamieszkania pacjenta, ambulans ul. S. Moniuszki dojechał niepotrzebnie aż do skrzyżowania ulicy Spacerowej. Drugi incydent miał miejsce 24 stycznia 2018 r. około godz. 18:00: na wezwanie karetki przez Policję, której pomocy potrzebował 12-letni chłopiec, karetka, błądząc, miała problemy z dojazdem do miejsca wezwania, szukając ul. T. Kościuszki 3a. Natomiast 2 lutego 2018 r. kierująca samochodem osobowym wraz z pasażerką o rej. opolskiej, błądząc, szukała ul. T. Kościuszki (miejsca zamieszkania p. Kubiczak), a kilka dni wcześniej inny kierujący samochodem z woj. opolskiego, również błądząc, poszukiwał ul. T. Kościuszki (lekarza weterynarii).

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska o uzupełnienie brakujących tablic m. in. z nazwą ul. T. Kościuszki 1 września 2017 r. skierował wniosek do burmistrza, a następnie 22 stycznia 2018 r. skierował monit na brak odpowiedzi na wniosek i jego realizację.

Na pytanie członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego, czy deweloper wskazał lokalizację budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewodnicząca Zarządu odpowiedziała, że nie jest jeszcze wskazane miejsce budowy. W czasie posiedzenia Zarządu 22 stycznia 2018 r. m. in. dyskutowano co do ewentualnego zagospodarowania terenu po wycince drzew przy ul. R. Lewandowskiego ze środków będących w dyspozycji Zarządu, uzależniając podjęcie decyzji co do miejsca planowanej budowy mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus".

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki