Relacje ze spotkań

Protokół nr 25

Kuźnia Raciborska, 7 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 7.11.2018 r., godz. 10:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia zarządu Osiedla nr 1 z 7 listopada 2018 r.
4. Podziękowanie dyr. MOKSiR Kuźnia Raciborska Zarządowi Osiedla nr 1.
5. Informacja o umieszczeniu ławek przy ul. R. Lewandowskiego nr 10 "a" i "c".
6. Informacja w sprawie rewitalizacji boiska przy ul. R. Lewandowskiego.
7. Informacja w sprawie dodatkowych środków finansowych deklarowanych do przekazania na rachunek ZGKiM.
8. Informacja w sprawie złożonego zamówienia na piłkochwyty.
9. Informacja w sprawie przeglądu elementów oświetlenia bożonarodzeniowego.
10. Informacja w sprawie budowanego parkingu przy budynku wielomieszkaniowym nr 30 przy ul. Arki Bożka.
11. Informacja w sprawie zbliżających się obchodów dni św. Marcina, św. Mikołaja i terminu oświetlenia drzewka bożonarodzeniowego.
12. Informacja w sprawie terminu montażu huśtawki i karuzeli przy ul. Kościuszki 1 "b".

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie, witając zebranych, po czym przedstawiła porządek posiedzenia, który został przez członków Zarządu nieco rozszerzony.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki odczytał projekt protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 10 października 2018 r., który został przyjęty bez zastrzeżeń. Publikacja protokołu zostanie umieszczona na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Nasze relacje".

Przewodnicząca Zarządu odczytała podziękowanie skierowane do Zarządu Osiedla nr 1 ze strony dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej p. Michała Fity za zaangażowanie się w obchody Dni Kuźni Raciborskiej, które odbyły się 1 i 2 września 2018 r. wraz z dożynkami gminnymi na stadionie miejskim przy ul. Kozielskiej 30 w Kuźni Raciborskiej.

Zgodnie z podjętą decyzją Zarządu Osiedla nr 1 z 10 października 2018 r. dwie ławki zostały umieszczone przed budynkiem wielomieszkaniowym ul. R. Lewandowskiego nr 10 "a" i "c". Ławki sfinansowano ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1.

Boisko sportowe przed Orlikiem przy ul. R. Lewandowskiego zostało zgodnie z zapowiedzią członka Zarządu Jacka Gąski poddane rewitalizacji. Usługę wykonał rolnik z sołectwa wsi Budziska p. Roman Wiencierz. Po przeprowadzonej rekultywacji terenu boiska, posiana została na nim trawa, która już wzeszła i rośnie. Zakupiona trawa została sfinansowana ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1. Środki finansowe w wysokości 1000,00 zł., deklarowane na zakup trawy przez Zarząd 10 października 2018 roku do przekazania ich na rachunek ZGKiM - nie przekazano z uwagi, że dotychczasowe zgromadzone środki na tym rachunku okazały się wystarczające.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że zostało złożone zamówienie na zakup 2 szt. piłkochwytów, których koszt wynosi 7800,00 zł (brutto); w tym mieści się transport + montaż.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że wzorem lat ubiegłych, w tym roku zostaną umieszczone na słupach lamp ulicznych w rejonie Osiedla nr 1 elementy bożonarodzeniowe. Dokonany został ich przegląd. Koordynatorem przedmiotowego przedsięwzięcia, a zarazem osobą odpowiedzialną za stan oświetlenia w całej Gminie będzie p. Joachim Absalon.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zapytał przewodniczącą Zarządu, czy budowany parking na cztery miejsca postojowe przed budynkiem wielomieszkaniowym przy ul. Arki Bożka nr 30 był opiniowany z ramienia Zarządu? Zwrócił przy tym uwagę, że trwająca budowa parkingu koliduje z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury precyzuje odległość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, która wynosi 7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie; od budynku zamieszkania zbiorowego. Przewodnicząca Zarządu odpowiedziała, że nikt się w tej sprawie do niej nie zwracał.

Przewodnicząca zarządu poinformowała, że zgodnie z naszą deklaracją kwota 500,00 zł z rachunku MOKSiR została przekazana organizatorowi festynu św. Marcina p. Sabinie Chroboczek-Wierzchowskiej.

Członek Zarządu Jacek Gąska poinformował, że podczas niedzielnej Mszy Św., która odbędzie się 11 listopada 2018r. zostanie poświęcona tablica upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania niepodległości "1918-2018", która zostanie zamontowana na Pomniku Zwycięstwa.

11 listopada 2018 r. w Kuźni Raciborskiej odbędzie się XVIII Bieg Niepodległości. Trasa biegu odbędzie się ulicami: Działkowców i R. Lewandowskiego. Rozpocznie się ona o godzinie 9:00. Zadaniem każdego z biegaczy będzie przebiegnięcie jednego kilometra. Stu pierwszych biegaczy otrzyma pamiątkowy medal. Trwają zapisy.

Natomiast co do obchodów Dnia św. Mikołaja wskutek trwającej dyskusji ustalono, że w drugiej połowie listopada b. roku zostanie wywołane spotkanie obu zarządów: "Osiedla nr 1" z Osiedlem "Stara Kuźnia" celem wypracowania wspólnego stanowiska co do organizacji i przebiegu obchodów tegoż święta. Na dzień pisania protokołu ustalony już został termin zebrania obu Zarządów tj. 21 listopada 2018 r. o godz. 9:00 (środa - MOKSiR).

Oświecenie drzewka bożonarodzeniowego, którego termin został określony na 16 grudnia 2018r. rozpocznie się już o godzinie 16:00.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zapoznał zebranych z treścią maila, który otrzymał 6 listopada 2018 r. od firmy "Prometeusz" Pabianice w sprawie terminu realizacji zamówienia na zakup + montaż huśtawki i karuzeli. Lokalizacja tych urządzeń zabawowych nastąpi zgodnie z wolą mieszkańców Osiedla od strony ściany szczytowej budynku wielomieszkaniowego nr 1 "b" przy ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej.

Z treści maila wynika, że termin, jaki zadeklarował producent wydłuża się i najwcześniejszy termin montażu to druga połowa listopada b. roku, "zapewne pod koniec miesiąca" - dodał.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki poinformował, że w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki / Spokojna pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej umieścili kosz na śmieci, o który zwrócono się z prośbą do przewodniczącej Zarządu w czasie ostatniego posiedzenia Zarządu (10 października 2018 r.).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki