Relacje ze spotkań

Protokół nr 26

Kuźnia Raciborska, 21 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 21.11.2018 r., godz. 9:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bernard KOWOL - Przewodniczący Zarządu Osiedla "Stara Kuźnia"
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Organizacja i obchody św. Mikołaja.
2. Organizacja i uroczystości związane z oświetleniem drzewka bożonarodzeniowego.
3. Organizacja i obchody związane z uroczystościami koncertu noworocznego w kościele pw. św. Magdaleny w Kuźni Raciborskiej.
4. Dyskusja, wnioski i inne sprawy.

Przewodnicząca zarządu p. Krystyna Borutko otworzyła posiedzenie od powitania zebranych, a w szczególności przewodniczącego Zarządu Osiedla "Stara Kuźnia" p. Bernarda Kowola.

W wyniku dyskusji w przedmiocie obchodów św. Mikołaja wspólnie uzgodniono, że uroczystość ta odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00 (po mszy kościelnej).

Mikołaj w asyście strażaków na 2 łodziach płaskodennych z pochodniami, podpłynie rzeką Rudą od strony amfiteatru i będzie czekał na dzieci, które pojawią się w otoczeniu ks. proboszcza, oświetlone reflektorami skierowanymi w stronę rzeki. Stamtąd św. Mikołaj wraz z ks. proboszczem udadzą się na scenę usytuowaną na Placu Zwycięstwa, skąd będą dzieciom rozdawane słodycze (czekolady z Mikołajem, cukierki). Nie zabraknie występujących dzieci, które będą śpiewały piosenki kościelne - kolędy, mówiły wiersze itp.

Wstępnie uzgodniono, że suma środków finansowych w wysokości 1000,00 zł winna być wystarczająca na zakup 350 szt. małych czekolad, 15 szt. czekolad dużych i 3 kg cukierków czekoladowych. Duże czekolady z cukierkami będą dostarczane przez św. Mikołaja dzieciom chorym do ich miejsca zamieszkania, przy wsparciu ze strony strażaków. Słodycze sfinansowane zostaną ze środków będących w dyspozycji obu Zarządów. Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne (niekorzystne) przewidziany jest zaprzęg konny, którym św. Mikołaj będzie się poruszał ze słodyczami do dzieci chorych.

Z ramienia OSP Kuźnia Raciborska ustalenia na miejscu zostały poczynione z zastępcą naczelnika dh. Tomaszem Gomółką.

W czasie posiedzenia wzięto pod uwagę prace na Placu Zwycięstwa; czy będą one kolidowały z trwającymi uroczystościami. Przewodniczący Zarządu "Stara Kuźnia" Bernard Kowol przekazał informację, że nie będą kolidowały, ponieważ w chwili obecnej nie są one prowadzone. Aktualnie odbywa się przetarg na wykonawcę modernizacji Placu Zwycięstwa, a to może potrwać jeszcze dłużej w przypadku niewyłonienia wykonawcy w czasie I przetargu.

Zmianie uległ termin oświetlenia drzewka bożonarodzeniowego. Poprzedni termin 16 grudnia br. zamieniony został na termin 15 grudnia 2018 r. godz. 16:00. 9 grudnia 2018 r. podczas mszy św. mieszkańcy Kuźni Raciborskiej zostaną powiadomieni o jego terminie. Sam fakt zapalenia drzewka bożonarodzeniowego nastąpi również po mszy św. czyli około godziny 18:00.

Z pewnością będzie ognisko, nie zabraknie innych atrakcji. Głównym organizatorem tej uroczystości będą strażacy z OSP Kuźnia Raciborska.

Szczególną uwagę poświęcono koncertowi noworocznemu, który wstępnie planowany jest na 30 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 - po mszy św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej.

Aktualnie rozważany jest zespół Gang Marcela o składzie 3-4 osobowym z Bielska-Białej. Zespół ten istnieje już w przestrzeni publicznej od 35 lat. Wykonał tysiące koncertów w kraju i za granicą. Ma swój bogaty repertuar kolęd i pastorałek - nagrane dwie płyty wokalne. Koszt zespołu po negocjacjach będzie kształtował się w granicach 5000,00 zł (czyli każdemu Zarządowi przypadnie kwota 2500,00 zł i będą sfinansowane ze środków kulturalnych).

Trwają ustalenia co do innych zespołów muzycznych m. in. góralskiego zespołu muzycznego: "Gołecki" czy też zespołu muzycznego "Pieczarki" z Żywca.

W ramach dyskusji i wolnych wniosków przewodnicząca Zarządu poinformowała, że do 27 listopada 2018 r. mają być postawione nowe śmietniki, będą zamykane, wszyscy mieszkańcy Kuźni Raciborskiej otrzymają klucze.

Tak jak wspomniano podczas ostatniego posiedzenia Zarządu z 7 listopada 2018 r., zostały zamówione piłkochwyty za kwotę 7808,00 zł. Z tym, że na dziś zapłacona została kwota 6900,00 zł ze środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1, a pozostałe brakujące środki zostaną dopłacone w nowym roku. Transport i montaż piłkochwytów mieści się w kwocie ww. i nastąpi wiosną 2019 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki