Wnioski

Wniosek 11

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, dnia 8 września 2015r.
Kuźnia Raciborska

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA


W N I O S E K
o czyszczenie zaniedbanych studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej usytuowanych w rejonie ulic: Nowotki, Findera Moniuszki, Fornalskiej, Westerplatte T. Kościuszki, Bema i Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska realizując swoje zadania w zakresie zgłaszanych dalszych wniosków i postulatów mieszkańców Osiedla zwraca się do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o:
doprowadzenie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej należących do infrastruktury drogowej - do ich pełnego udrożnienia i ich okresowe czyszczenie.

U z a s a d n i e n i e

W rejonie Osiedla Kuźni Raciborskiej na drogach gminnych znajduje się 14szt.studzienek
kanalizacji deszczowej , które są całkowicie nie udrożnione - zamulone, bądź zasypane przez śmieci. Aktualny ich stan powoduje brak możliwości odprowadzania wody.
Podczas niewielkich opadów deszczu woda wypływa i zalewa jezdnię. Tworząc w niektórych miejscach rozlewisko ( jezdnia ul. Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. T. Kościuszki).
Studzienki odprowadzające wody opadowe, które wymagają udrożnienia ich lokalizacja znajduje się:

studzienki usytuowane na ul. Findera po lewej i prawej stronie jezdni w odległości 2 m od skrzyżowania z ul. Moniuszki,
studzienki usytuowane na ul. Nowotki po lewej i prawej stronie jezdni w odległości 2m od skrzyżowania z ul. Moniuszki,
studzienka usytuowana na ul. Moniuszki po prawej stronie patrząc od strony ul. Findera w odległości ok.18 m od skrzyżowania z ul. Spokojną,
studzienka usytuowana na ul. Moniuszki na wysokości skrzyżowania z ul. Kościuszki,
studzienka usytuowana na ul. Moniuszki na odcinku jezdni od strony ul. Kościuszki a ul. Fornalską,
studzienka usytuowana przy skrzyżowaniu ul. Fornalskiej z ul. Moniuszki,
studzienki usytuowane na ul. Fornalskiej po prawej i lewej stronie jezdni na wysokości bloku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1a,
studzienka usytuowana przy skrzyżowaniu ul. Fornalskiej z ul. Westerplatte,
studzienka usytuowana na ul. Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki,
studzienka usytuowana na ul. Kościuszki na wysokości bloku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6a,
studzienka usytuowana przy skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Świerczewskiego.
Kałuże na drogach zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu. Deformowanie drogi pod wpływem czynników atmosferycznych powoduje to, iż nie spełnia ona swojej funkcji przez cały rok, jak również zmniejsza jej wartość estetyczną. Wobec powyższego konieczność złożenia przedmiotowego Wniosku o udrożnienie studzienek jest w pełni uzasadnione.