Wnioski

Wniosek nr 23

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 16.01.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o zlecenie zainstalowania gniazdek na słupach oświetleniowych w ciągu ul. T. Kościuszki i ul. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska na prośbę mieszkańców zwraca się z uprzejmą prośbą o spowodowanie zainstalowania na słupach oświetleniowych w ciągu ul. T. Kościuszki i ul. J. Krasickiego gniazdek w łącznej ilości 9 szt. w celu wykorzystania z nich zasilania, w montowanych następnie elementach dekoracyjnych bożonarodzeniowych.

Uzasadnienie

W ciągu ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej począwszy od skrzyżowania z ul. Moniuszki i skrzyżowania z ul. J. Krasickiego usytuowanych jest 6 słupów betonowych, na których zainstalowane są lampy uliczne. Natomiast przy ul. J. Krasickiego od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki usytuowane są 3 słupy betonowe oświetleniowe.

Słupy betonowe oświetleniowe nie posiadają zainstalowanych gniazdek, z których można korzystać z zasilania na instalacje elektryczne elementów dekoracyjnych bożonarodzeniowych.

W obrębie ulic T. Kościuszki i J. Krasickiego znajduje się 13 wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Rejon charakteryzuje się największą gęstością zaludnienia.

Aby Osiedle odpowiadało oczekiwaniom mieszkańców i posiadało walory estetyczne wzbogacając tzw. małą architekturę o kolejne elementy dekoracyjne, które planuje zakupić Zarząd Osiedla nr 1, zainstalowanie brakujących gniazdek jest jak najbardziej wskazane.

Mając powyższe na uwadze przedmiotowy Wniosek należy go uznać za uzasadniony.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. a/a.

Wniosek nr 22

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 16.01.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o skorygowanie wysokości tarczy znaku drogowego "nakaz jazdy z prawej strony znaku" usytuowanego w obrębie wysepki skrzyżowania ul. Rudzkiej, z ul. Arki Bożka i ulicą Moniuszki w Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska realizując dalsze Wnioski mieszkańców Osiedla na ich prośbę zwraca się o ustawienie na odpowiedniej wysokości istniejącego na wysepce skrzyżowania ulic: Moniuszki, Arki Bożka i Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej, tarczy znaku drogowego "nakaz jazdy z prawej strony znaku", ponieważ tarcza znaku ogranicza pole widoczności wjazdu na drogę z pierwszeństwem przejazdu od strony ul. Moniuszki w kierunku ul. Arki Bożka kierującym samochodami osobowymi.

Uzasadnienie

W obrębie skrzyżowania ulicy Moniuszki, Arki Bożka i Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej znajduje się wysepka, na której umieszczono znak drogowy pionowy "nakaz jazdy z prawej strony znaku". Znak ma zastosowanie jedynie dla pojazdów jadących od strony Rud ul. Rudzką w stronę ul. Moniuszki (Osiedla).

Tarcza znaku zamocowana jest na konstrukcji wspornikowej tj. słupku metalowym. Wysokość tarczy znaku nad terenem wynosi ok. 0,70 m,  co w efekcie zasłania widoczność drogi z pierwszeństwem z prawej strony. Ogranicza pole widoczności wjazdu na drogę z pierwszeństwem dla pojazdów jadących od strony ul. Moniuszki w kierunku ul. Arki Bożka, kiedy stoi się autem przed linią stop skrzyżowania.

Przy zbliżaniu się do skrzyżowania z drogi podporządkowanej powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu umożliwiająca podjęcie decyzji o wykonaniu zamierzonego manewru.

Umieszczenie tarczy znaku w odpowiedniej wysokości umożliwi bezproblemowe rozpoznanie czy z prawej strony drogi z pierwszeństwem nadjeżdża jakiś pojazd. Tego problemu nie mają samochody ciężarowe, gdyż kierowca siedzi wyżej i tarcza znaku mu nie zasłania pola widzenia jezdni.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. a/a.