Wnioski

Wniosek nr 24

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 18.01.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o zainstalowanie dodatkowej lampy oświetleniowej na istniejącym betonowym słupie ulicznym przy ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska realizując wnioski i postulaty mieszkańców Osiedla na ich prośbę zwraca się o zainstalowanie dodatkowej lampy oświetleniowej na istniejącym słupie betonowym, usytuowanym obok budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego numerem 2b przy ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej.

Uzasadnienie

W Kuźni Raciborskiej przy ul. T. Kościuszki obok budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2b znajduje się słup betonowy, na którym zainstalowana jest lampa oświetleniowa. Oświetlenie uliczne przyczynia się do bezpieczeństwa ruchu drogowego i przechodniów.

Z uwagi na ciemności panujące w porze wieczorowo-nocnej, patrząc w stronę istniejącego chodnika (tzw. przejścia), od strony ul. T. Kościuszki w stronę ul. Fornalskiej, dla poprawy bezpieczeństwa zachodzi potrzeba zainstalowania dodatkowej lampy oświetleniowej - zamontowanie energooszczędnego oświetlenia LED. Strumień świetlny wypromieniowany z oprawy oświetleniowej i ustawiony pod kątem rozsyłu światła będzie mógł dostatecznie oświetlać miejsce nieoświetlone, z którego korzystają często w porze nocnej liczni mieszkańcy Osiedla.

Dodatkowa lampa oświetleniowa, a zwłaszcza jej strumień świetlny, pozwoli oświetlić ponadto przestrzeń dotychczas nieoświetloną (skwer z ławkami) między blokami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 1b i nr 3b przy ul. Fornalskiej.

Reasumując, większa jasność w miejscach nieoświetlonych zdaniem Zarządu Osiedla wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. a/a.