Wnioski

Wniosek nr 25

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 3.02.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o nakazanie usunięcia przyczepy handlowej do sprzedaży pieczywa i wyrobów cukierniczych pozostawionej przy ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska zwraca się z prośbą o nakazanie Piekarni Kozielski, ul. Cisowa 6, 44-300 Wodzisław Śląski do usunięcia przyczepy pozostawionej przy ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej, w związku z zakończoną działalnością gospodarczą z dniem 1 stycznia 2016 r., w zakresie prowadzonej sprzedaży pieczywa i wyrobów piekarniczych.

Uzasadnienie

W Kuźni Raciborskiej przy ul. T. Kościuszki naprzeciwko sklepu mięsnego, od kilku lat była prowadzona działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży pieczywa i wyrobów cukierniczych przez firmę pod nazwą: Piekarnia Kozielski, ul. Cisowa 6, 44-300 Wodzisław Śląski.

Sprzedaż była prowadzona prosto z przyczepy handlowej. 1 stycznia 2016 r. Piekarnia Kozielski z Wodzisławia Śląskiego zakończyła swoją działalność handlową, pozostawiając przyczepę w miejscu, skąd była prowadzona sprzedaż pieczywa.

Zarząd Osiedla nr 1 zwraca się jednocześnie z prośbą o sprawdzenie, czy na styczeń 2016 został dokonany wynajem części nieruchomości gruntowej stanowiący własność komunalną, na którym aktualnie jest pozostawiona przyczepa i, czy z tego tytułu jest realizowana stosowna opłata. Tym bardziej, że od listopada 2015 r. Piekarnia Kozielski już zapowiadała rezygnację sprzedaży pieczywa w w/w terminie.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. a/a.