Wnioski

Wniosek nr 27

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 26.02.2016 r.

Pan
mgr inż. Robert PABIAN
Nadleśniczy
PGL LP Nadleśnictwa Rudy Raciborskie
47-300 Rudy, ul. Rogera 1

WNIOSEK

o oznakowanie tras rowerowych i kierunku miejscowości w obszarze leśnym należącym do zasobów Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska na prośbę mieszkańców zwraca się z uprzejmą prośbą o czytelne i poprawne oznakowanie tras - szlaków bądź dróg rowerowych znajdujących się na terenie obszaru leśnego, terytorialnego zasięgu działania PGL LP Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Uzasadnienie

W kompleksie leśnym obrębie Kuźni Raciborskiej i Rud znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej, utwardzonej szlaką i nawierzchni gruntowej, które wykorzystywane są jako turystyczne szlaki, ścieżki lub też trasy rowerowe, służące do celów rekreacyjnych i turystycznych, a także do celów komunikacyjnych.

W obszarach, gdzie występują atrakcyjne dla rowerzystów walory przyrody w celu poprawy infrastruktury rowerowej, zachodzi pilna potrzeba przed zbliżającym się sezonem, przeprowadzić konserwację oznakowania tras i szlaków rowerowych, odnowienie oznakowania lub też uzupełnienie braków oznakowania w przypadku jego wystąpienia.
Oznakowanie leśnymi kierunkowskazami dróg leśnych w większości skrzyżowań, wraz z kierunkiem miejscowości i wskazaniem jej odległości kilometrowej, spowoduje rowerzystom bliższą orientację w terenie obszaru leśnego.

Masowy rozwój różnych form rekreacji kieruje zainteresowanie mieszkańców Osiedla - właśnie na lasy. Udostępnienie lasów na tego rodzaju zapotrzebowanie społeczne, staje się jedną z ważniejszych form rekreacji rowerowej.

W imieniu całego stanu Zarządu serdecznie dziękuję.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska - do wiadomości
1 - egz. a/a.