Wnioski

Wniosek nr 31

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 1.04.2016 r.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W KUŹNI RACIBORSKIEJ

WNIOSEK

o oczyszczanie jezdni ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej począwszy od skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Nowotki.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska na prośbę mieszkańców Osiedla zwraca się z prośbą o sprzątanie również odcinka jezdni ul. S. Moniuszki z jej lewej strony patrząc od strony skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Nowotki w Kuźni Raciborskiej, ponieważ ta część jezdni nie jest w ogóle sprzątana.

Uzasadnienie

W Kuźni Raciborskiej ul. S. Moniuszki od strony skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Nowotki jest drogą gminną. Wzdłuż opisanego odcinka drogi patrząc od skrzyżowania z ul. Spokojną lewa strona jezdni, która graniczy z nieruchomością gruntową o szerokości 6 m w głąb lasu stanowi własność komunalną, nie jest w ogóle oczyszczana. Przy krawężniku jezdnia jest zanieczyszczona ziemią, suchymi liśćmi oraz porośnięta obecnie suchą trawą.

Zarząd Osiedla nr 1 widząc potrzebę rozwiązania poruszanego problemu wnioskuje o uwzględnienie sprzątania również tegoż odcinka jezdni w ograniczonym zakresie, co znacznie ograniczy z tego tytułu koszty. Z uwagi na charakter tej części Osiedla i jego prestiż, pożądane jest utrzymanie jezdni w należytej czystości.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska - do wiadomości
1 - egz. a/a.

Załączono:
1 materiał poglądowy (zdjęcie szt. 1)

Galeria zdjęć