Wnioski

Wniosek nr 38

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 21.04.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o wycinkę obumarłego drzewa iglastego z gatunku świerk.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska realizując swoje zadania w zakresie estetyki miasta Osiedla nr 1 - składa Wniosek o usunięcie drzewa obumarłego, znajdującego się przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej.

Uzasadnienie

W Kuźni Raciborskiej przy skrzyżowaniu ulic Piaskowa / Świerczewskiego znajduje się skwer, przy którym w strefie dawnego ogrodzenia obiektu sportowego należącego do gminy, a w odległości 6 m od ul. Piaskowej i 3 m od chodnika położonego równolegle do ul. Świerczewskiego znajduje się kilkunastoletnie drzewo iglaste z gatunku świerk. Stojące drzewo o obwodzie pnia około 60 cm i wysokości około 10 m jest całkowicie obumarłe. Nie posiada jakichkolwiek oznak życia.

Brak ptasich gniazd i miejsc lęgowych na drzewie, umożliwia jego wycięcie w obejmującym okresie ochronnym ptaków.

Zarząd Osiedla w pełni akceptuje treść Wniosku stwierdzając, że drzewo przestało spełniać swoją funkcję. A jego całkowite usunięcie poprawi estetykę istniejącej przestrzeni i nie będzie stwarzać w niedalekiej przyszłości zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. a/a.