Wnioski

Wniosek nr 40

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 25.04.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o umieszczenie oznakowania ulic znakiem drogowym ostrzegawczym i uzupełnienie brakujących tablic z nazwami ulic w rejonie Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska działając w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla na ich prośbę, zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu spowodowanie poprawnego oznakowania dróg gminnych:

1. w obrębie skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte z ul. T. Kościuszki,  
2. umieszczenie tablic z nazwami ulic: Świerczewskiego, S. Moniuszki, Działkowców, a także
3. przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki z ul. Świerczewskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, Ustawy o Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym i Kodeksie Wykroczeń w odniesieniu do zakresu osób odpowiedzialnych.

Uzasadnienie

W Kuźni Raciborskiej jadąc od strony ul. Boh. Westerplatte do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki jezdnia ta nie posiada umieszczonego z jej prawej strony znaku drogowego ostrzegawczego "Ustąp pierwszeństwa przejazdu". Bardzo poważnym problemem na drodze jest kwestia pierwszeństwa przejazdu, kiedy mamy pierwszeństwo, a kiedy powinniśmy bez względów ustąpić pierwszeństwo przejazdu innym użytkownikom ruchu. Dlatego też znak pionowy ostrzegający o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu w obrębie skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte jako jeden z najważniejszych znaków drogowych - winien być umieszczony.

W obrębie skrzyżowania ul. Świerczewskiego z ul. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej od nocy sylwestrowej 2015/16, skrzyżowanie nie posiada tablic z nazwą ulic. Tablica z nazwą ulic Świerczewskiego, S. Moniuszki i Fornalskiej, znajdująca się na konstrukcji wsporczej została zniszczona, a następnie skradziona. Zarząd Osiedla nr 1 zwracał się w tej sprawie do Burmistrza Miasta w wnioskiem, aby skierował do Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez nieznanego sprawcę, działając tym samym na szkodę gminy Kuźnia Raciborska. Jak dotąd w/w ulice nadal nie posiadają tablic z jej nazwą.

Ponadto o braku znaku informacyjnego "Przejście dla pieszych" w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki z ul. Świerczewskiego na wysokości i od strony placu targowego Zarząd Osiedla nr 1 już sygnalizował we wniosku z 25 lutego 2015 r. Wskazane w nim brakujące tablice z nazwą ulic zostały jedynie umieszczone, bez znaku informacyjnego.

Tablica z nazwą ul. Działkowców od strony ul. Raciborskiej z wniosku Zarządu Osiedla została umieszczona wiosną 2015 r. Niemniej jednak, po trzech miesiącach nieznani sprawcy dokonali jej kradzieży. Do dzisiaj ul. Działkowców nie posiada oznaczonej nazwy.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. a/a.