Wnioski

Wniosek nr 43

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 17.05.2016 r.

Pan
mgr inż. Robert PABIAN
Nadleśniczy PGL "LP" Nadleśnictwa Rudy Raciborskie
47-300 Rudy, ul. Rogera 1

WNIOSEK

o wycinkę obumarłych drzew liściastych z gatunku brzoza i drzewa iglastego z gatunku sosna w kompleksie leśnym przy ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej.

Działając na podstawie Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle nr 1 uchwalonego 9 października 2002 r. przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej uchwałą nr XLIX/381/2002 w oparciu o par. 4 pkt 1 "e" i pkt 2 "d" tegoż statutu

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska w trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla na ich prośbę, ingerując w zakres praw, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycinkę czterech sztuk całkowicie obumarłych drzew z gatunku brzoza i jednej sztuki drzewa iglastego z gatunku sosna. Drzewa znajdują się na terenie obszaru leśnego przy ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej należącego do zasobów Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Uzasadnienie

W Kuźni Raciborskiej w ciągu ul. S. Moniuszki patrząc od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego po lewej stronie znajduje się obszar leśny, a po prawej stronie jezdni budynki mieszkalne wielorodzinne. Pomiędzy budynkiem mieszkalnym nr 1b należącym do  ul. T. Kościuszki a skrzyżowaniem z ul. Spokojną w odległości około 15 metrów od krawędzi jezdni ul. S. Moniuszki w głąb lasu znajdują się 4 całkowicie obumarłe brzozy o obwodzie pnia 106, 145, 82 i 102 cm. Drzewa mają około 14 metrów wysokości. Natomiast sosna posiada 124 cm w obwodzie pnia. Zlokalizowane drzewa znajdują się blisko siebie i nie dają żadnych oznak życia. Postępujące gnicie systemu korzeniowego drzew, będzie powodować zachwianie stabilizacji w gruncie, grożące zawaleniem.

W pobliskim lesie, gdzie znajdują się drzewa, często biegają dzieci. Istniejący stan całkowicie obumarłych drzew, naraża dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Tym bardziej, że kilka metrów dalej od przedmiotowych drzew, znajduje się już powalona obumarła brzoza wraz z przegniłym systemem korzeniowym.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska - do wiadomości
1 - egz. a/a.