Wnioski

Wniosek nr 44

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 18.05.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o wycinkę obumarłego drzewa liściastego z gatunku brzoza.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska realizując swoje zadania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla nr 1 - składa Wniosek o usunięcie obumarłego drzewa liściastego z gatunku brzoza znajdującego się przy ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej.

Uzasadnienie

W Kuźni Raciborskiej przy ul. S. Moniuszki na wysokości budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1a, należącego do ul. T. Kościuszki znajduje się brzoza całkowicie obumarła. Stojąca kilkudziesięcioletnia brzoza o obwodzie pnia ok. 160 cm i ok. 16 m wysokości, usytuowana jest w odległości 0,80 m od krawędzi jezdni ul. S. Moniuszki oraz 12 metrów do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki. Środek ciężkości pnia brzozy przesunięty jest w stronę lasu. Brzoza umiejscowiona jest w pasie drogowym należącym do gminy.

W okolicy istniejącego drzewa, często bawią się małoletnie dzieci. Stan brzozy stwarza zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.

Na drzewie niema oznak znajdujących się na nim gniazd ptasich, a także miejsc lęgowych, co może skutkować jego wycięciem z pominięciem okresu ochronnego ptaków.

Zarząd Osiedla nr 1 - z uwagi na estetykę terenów przyległych do ul. S. Moniuszki, a przede wszystkim kierując się bezpieczeństwem mieszkańców, w pełni popiera treść niniejszego wniosku.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. a/a.