Wnioski

Wniosek nr 45

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 19.05.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o budowę parkingu przy ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska realizując swoje zadania w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa, w tym i estetyki Osiedla, na prośbę mieszkańców zwraca się z uprzejmą prośbą o budowę parkingu przy ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej. Wnioskowana lokalizacja budowy parkingu jest na nieruchomości gruntowej gminy znajdująca się od strony komory transformatora w kierunku garaży przy ul. Rudzkiej a ścianą szczytową czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego nr 46 "b".

Uzasadnienie

W obrębie dwóch czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych nr 44 i 46 przy ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej w ogóle nie ma parkingu.

Mieszkańcy tej części Osiedla parkują swoje samochody w różnych wolnych miejscach, częstokroć z naruszeniem obowiązującego prawa. Jedynym rozwiązaniem istniejącego problemu jest budowa parkingu. Nieruchomość gruntowa, na której jest wskazywana budowa parkingu należy do zasobów gminy. Sprzyja budowie parkingu, również jego lokalizacja.

Patrząc od strony ul. Rudzkiej (drogi wojewódzkiej) znajduje się droga dojazdowa, prowadząca w stronę kompleksu garaży. Po jej lewej stronie od komory transformatora na odcinku około 28 metrów długości wnioskowana jest budowa parkingu na pozyskanie 12 stanowisk postojowych. Powierzchnia budowy parkingu łącznie wyniosłaby 138 m2 (2,30 m x 5 m = 11,5 m2 x 12). Nie rosną w tym miejscu drzewa, krzaki, nie ma żadnych przeszkód, które uniemożliwiałyby jego budowę. Utwardzenie nawierzchni parkingu może być wykonane z płyt ażurowych lub kruszywa drogowego z tzw. "tłucznia", co pozwoli na poniesienie mniejszych kosztów budowy.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska mając na uwadze przytoczone powyższe okoliczności, argumentujące potrzebę rozwiązania istniejącego problemu w aspekcie społecznym, kieruje przedmiotowy wniosek do pozytywnego rozpatrzenia.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej - do wiadomości
1 - egz. a/a.