Wnioski

Wniosek nr 47

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 20.06.2016 r.

KOMENDANT
KOMISARIATU POLICJI
W KUŹNI RACIBORSKIEJ

WNIOSEK

do bezwzględnego egzekwowania kar przez Policję za nieprzestrzeganie znaków drogowych przez kierujących pojazdami samochodowymi.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska na prośbę mieszkańców Osiedla, działając w trosce o ich bezpieczeństwo, zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań ukierunkowanych od kierujących pojazdami samochodowymi, którzy poruszają się wbrew obowiązującym przepisom o ruchu drogowym ul. Piaskową w Kuźni Raciborskiej, stosowania się do przepisów i bezwzględnego egzekwowania kar.

Uzasadnienie

W Kuźni Raciborskiej od strony ul. Świerczewskiego patrząc w kierunku ul. Piaskowej po jej prawej stronie umieszczony jest drogowy znak nakazu "droga dla rowerów" i "droga dla pieszych". Natomiast od strony ul. Piaskowej, patrząc w kierunku tego samego skrzyżowania znajduje się skrzyżowanie z ul. Gen. Bema. Przed tym skrzyżowaniem po prawej stronie drogi umieszczony jest drogowy znak nakazu "nakaz jazdy w lewo (skręcanie za znakiem)". Na odcinku drogi ul. Piaskowej długości około 100 metrów dzielącej w/w skrzyżowania dróg nie są przestrzegane przepisy o ruchu drogowym. Kierujący samochodem częstokroć lekceważą znaki nakazu z obu jej kierunków, kontynuując jazdę na wprost wbrew obowiązującym przepisom. Najczęściej takie przypadki zdarzają się w godzinach rannych od 7:00 do 8:00. Lekceważąc obowiązujące przepisy znaku nakazu, kierowcy utrudniają poruszanie się po drodze pieszym, szczególnie ludziom w starszym wieku, jak również rowerzystom, zmuszając ich do ustąpienia przejazdu pojazdom samochodowym, by uniknąć występującego im zagrożenia.

Aby temu przeciwdziałać i podnieść stan bezpieczeństwa na tym odcinku drogi pieszym i rowerzystom Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska pozytywnie wyraził podjęte w tym przedmiocie działania, a zwłaszcza rygorystycznego przestrzegania przepisów.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska - do wiadomości
1 - egz. a/a.