Wnioski

Wniosek nr 54

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 5.04.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. J. Krasickiego / Spokojna w Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska realizując swoje zadania w zakresie utrzymania ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego, na prośbę mieszkańców Osiedla zwraca się z uprzejmą prośbą o budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. J. Krasickiego / Spokojna. Wnioskowana lokalizacja budowy parkingu jest na niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w ciągu ul. Spokojnej na wysokości ściany szczytowej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. T. Kościuszki nr 11 b i 13 b.

Uzasadnienie

W Kuźni Raciborskiej w ciągu ul. Spokojnej przy skrzyżowaniu z ul. Janka Krasickiego położona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 26 arów i 50 metrów szerokości, należąca do zasobów Gminy. W planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od dłuższego czasu na tej nieruchomości z powodu braku wolnych miejsc, parkowane są samochody. W rejonie ul. J. Krasickiego sytuacja parkingowa jest wyjątkowo niekorzystna. Brakuje wolnych miejsc postojowych na parkingach. Parkowane są pojazdy w różnych miejscach, stawiane są zbyt blisko siebie, częstokroć na jezdni i w pasie zieleni. Aby ten problem rozwiązać, potrzebna jest budowa nowego parkingu. Wskazana nieruchomość gruntowa pod budowę parkingu pozwoliłaby pozyskać co najmniej 16 stanowisk postojowych. Sam fakt budowy parkingu w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju tej części infrastruktury i wpłynie niewątpliwie na poprawę stanu bezpieczeństwa w tej okolicy Osiedla.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska mając na uwadze fakt stawianych wymagań respektowania przestrzegania prawa przez właścicieli samochodów, wychodząc im naprzeciw, uważa za konieczność budowy wnioskowanego parkingu.

Wykonano 3 egzemplarze:

1 - egz. adresat
1 - egz. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej - do wiadomości
1 - egz. a/a.