Wnioski

Wniosek nr 61

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 10.08.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA
                                                                             
WNIOSEK

o przeprowadzenie remontu chodnika zapadającego się przy ul.
M. Fornalskiej 4 "c" w Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska działając w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla, w tym inicjując działania mające na celu dbanie o estetyczny wygląd otoczenia, na prośbę mieszkańców, zwraca się z prośbą o naprawę uszkodzonej nawierzchni chodnika, która zapadła się.

Uzasadnienie

Na ul. M. Fornalskiej w Kuźni Raciborskiej usytuowany jest wzdłuż jezdni (drogi gminnej) chodnik o szerokości 1.30 m, wyłożony z kostki betonowej.

Na wysokości budynku mieszkalnego wielorodzinnego klatki schodowej nr 4 "c" część chodnika zapadła się. Z nieusuniętego pnia drzewa, które zostało wcześniej wycięte, postępujący system gnilny korzeni spowodował tzw. wyrwę. Występująca nierówność powoduje uciążliwość i ogranicza użytkowanie całej szerokości chodnika, stwarza niebezpieczeństwo przechodniom, a przede wszystkim ludziom w podeszłym wieku.

Wykonanie stabilnego utwardzenia podłoża chodnika i uzupełnienie brakującej kostki betonowej, zapobiegnie dalszemu procesowi zapadania się i poprawi bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu.

Wykonano:

1 - egz. adresat + zdjęcie 1 szt.
1 - egz. a/a.

Fot. Zdzisław Czarnacki

Galeria zdjęć