Wnioski

Wniosek nr 68

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 5.09.2017 r.

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ
W KUŹNI RACIBORSKIEJ

WNIOSEK

o czyszczenie rynien dachu budynku przy ul. S. Moniuszki i T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej.

Działając na podstawie Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle nr 1 uchwalonego 9 października 2002 r. przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej uchwałą nr XLIX/38/2002 w oparciu o par. 4 pkt 1 "a" i par. 9 pkt 1 tegoż statutu

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska na prośbę lokatorów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. Moniuszki nr 8 "a-c" i ul. T. Kościuszki nr 5 "a-b", 2 "a-b" i 9 "a-b" w Kuźni Raciborskiej, zwraca się z uprzejmą prośbą o wyczyszczenie rynien poziomych dachu budynku, ponieważ rynny nie są drożne, opady deszczu powodują, że woda spływa po ścianie frontowej budynku.

Uzasadnienie

W Kuźni Raciborskiej równolegle do ciągu ul. S. Moniuszki położony jest budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny wraz z zamieszkałym poddaszem, któremu nadano numer porządkowy 8 "a-c". Na wysokości klatki schodowej nr 8 "a" przy okapie dachu usytuowana jest poziomo rynna odprowadzająca wodę deszczową do rur spustowych.

Rynna pozioma nie spełnia swojej funkcji z uwagi na to, że nie jest drożna; świadczy o tym rosnąca w niej trawa sięgająca wysokości około 40 cm (patrz zdjęcie). W części rynna jest przerdzewiała. Woda zamiast spływać do rynny spustowej pionowej, spływa po ścianie frontowej budynku, powodując grzyb w mieszkaniach.

Podobna sytuacja występuje w budynku mieszkalnym przy ul.
T. Kościuszki nr 2 "a-b",5 "a-b" i 9 "a-b" w Kuźni Raciborskiej. Wedłu relacji lokatorów, ta sprawa była już znacznie wcześniej monitowana u administratora obiektu.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska wspiera inicjatywę lokatorów w/w budynków, w pełni akceptując przedmiotowy wniosek.

Wykonano:

1 - egz. adresat + zdjęcie szt. 1
1 - egz. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska - do wiadomości
1 - egz. a/a.

Fot. Z. Czarnacki

Galeria zdjęć