Wnioski

Wniosek nr 77

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 22.01.2018 r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA WAWRZYNKA
W KUŹNI RACIBORSKIEJ

WNIOSEK

o naprawę ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.

Działając na podstawie Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle nr 1 uchwalonego 9 października 2002 r. przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej uchwałą nr XLIX/38/2002 w oparciu o par. 9 pkt 1 i 6, oraz par. 4 pkt 1 "e" tegoż statutu

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska inicjując działania poprzez zwiększanie estetyki przestrzeni Osiedlowej, a także wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole, zwraca się z uprzejmą prośbą o przywrócenie do pierwotnego stanu zniszczonego ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka przy ul. Piaskowej nr 28 w Kuźni Raciborskiej.

Uzasadnienie

7 lipca 2017 r. wskutek powalonych drzew z powodu nawałnicy (silnego wiatru) zniszczeniu uległo 8 przęseł ogrodzenia systemowego-panelowego wraz z prefabrykowaną deską betonową od strony ul. Roberta Lewandowskiego / Działkowców w Kuźni Raciborskiej (patrz zdjęcie).

Uszkodzone przęsła płotu ogrodzeniowego, jak również występujący ich całkowity brak o długości około 20 metrów nie nadaje charakteru całej nieruchomości infrastruktury przyszkolnej - zamkniętej. Istniejący stan ogrodzenia to nie tylko kwestia estetyki, ale w znacznym stopniu także bezpieczeństwa.

Z relacji Pana Piotra Staronia - kierownika wydziału inwestycji i budownictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej wynika, że Szkoła z ubezpieczenia winna pokryć koszty naprawy ogrodzenia.

Załączono:

1. Zdjęcie

Sporządzono:

1. egz. adresat
2. egz. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska - do wiadomości
3. egz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Kuźnia Raciborska - do wiadomości
4. egz. a/a.

Fot. Zdzisław Czarnacki

Galeria zdjęć