Wnioski

Wniosek nr 82

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 16.08.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o uporządkowanie terenu nieruchomości leśnej w rejonie Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska - po nawałnicy z 7 lipca 2017 r.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska realizując zadania w zakresie utrzymania porządku i estetyki w rejonie Osiedla nr 1 zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w kierunku usunięcia z terenu nieruchomości leśnej należącej do zasobów Gminy powalonych drzew, konarów i gałęzi. Powalone drzewa zlokalizowano w obrębie ul. S. Moniuszki oraz w obrębie górki usytuowanej przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej - spowodowanej wichurą, jaka miała miejsce 7 lipca 2017 r.

Uzasadnienie

Przy ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej, od strony skrzyżowania ul. Spacerowej do skrzyżowania z ul. Leśną znajduje się pas nieruchomości leśnej szerokości około 15 metrów i długości około 50 metrów, należący do zasobów Gminy. Nieruchomość zadrzewiona i zakrzewiona przylega bezpośrednio do kompleksu leśnego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. 7 lipca 2017 r. wskutek nawałnicy, wichura spowodowała częściowe złamanie, czy też powalenie rosnących drzew, które nie zostały uprzątnięte (patrz zdjęcie).

W identyczny sposób wichura połamała, czy też powaliła drzewa zlokalizowane na wysokości górki przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej (od strony kompleksu leśnego należącego do Nadleśnictwa Rudy Raciborskie). Teren nieruchomości leśnej należący do zasobów Gminy, również nie został uprzątnięty z powałów (patrz zdjęcie).

Załączono:

Materiał poglądowy w postaci zdjęć

Wykonano:

1. egz. adresat
1. egz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Kuźnia Raciborska - do wiadomości
1. egz. a/a.

Fot. Z. Czarnacki

Galeria zdjęć