Wnioski

Wniosek nr 83

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 12.12.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

WNIOSEK

o zmianę miejsca lokalizacji parkowania autobusów należących do Państwowej Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska przychylając się do prośby mieszkańców Osiedla, zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie starań w kierunku zmiany miejsca lokalizacji parkowania autobusów należących do PKS w Raciborzu Sp. z o. o.

Aktualnie parkowane autobusy na parkingu przy ul. R. Lewandowskiego zajmują miejsca postojowe przeznaczone do parkowania samochodów osobowych. Mieszkańcom z pobliskich budynków mieszkalnych wielorodzinnych brakuje miejsc parkingowych.

Uzasadnienie

Na wysokości Rodzinnego Ogrodu Działkowego, Stowarzyszenie Ogrodowe "RAFAMET", "KOLONIA - TULIPAN" równolegle do ciągu jezdni ul. R. Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej znajduje się lokalizacja parkingu. Parking oznaczony jest znakiem drogowym informacyjnym D-18 "parking". Pod tarczą znaku informacyjnego zamieszczona jest tabliczka oznaczająca postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika (H-16b). Na parkingu tym prócz parkowanych samochodów osobowych, miejsca postojowe zajmowane są częstokroć w porze wieczorowo-nocnej przez autobusy parkowane wzdłuż parkingu, należące do PKS w Raciborzu Sp. Z o. o., ul. Środkowa nr 5, 47-400 Racibórz (patrz zdjęcie). W przypadku parkowania dwóch autobusów, na parkingu brakuje miejsc postojowych do parkowania samochodów osobowych. Podobnie dzieje się na drodze dojazdowej do budynku szkoły od strony ul. R. Lewandowskiego. Autobus o rej. SRC 7T40 parkowany na tej drodze utrudnia wjazd / wyjazd z parkingu usytuowanego po drugiej stronie drogi (patrz zdjęcie).

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, aby rozwiązać istniejący problem z parkowaniem autobusów postuluje:

1. Nakazać docelowo parkowanie autobusów na drodze w ciągu ul. Działkowców tj. około 100 m dalej od obecnego miejsca parkowania - parkingu (wjazd od strony ul. R. Lewandowskiego nie koliduje z przepisami ruchu drogowego). Aktualnie na tej drodze parkowany jest samochód ciężarowy z przyczepą i nie powoduje utrudnienia ruchu lub zagrożenia jego bezpieczeństwa,
2. Wskazane miejsce parkowania - droga, w porze wieczorowo-nocnej w ogóle nie jest użytkowana. Droga ta jest dobrze doświetlona, a jej nawierzchnia totalnie zniszczona, wymaga i tak generalnego remontu.
3. Autobusy parkowane na ul. Działkowców nie byłyby uciążliwe dla mieszkańców Osiedla w przypadku ich dłuższego uruchomienia w okresie zimowym.

Załącznik:

Materiał poglądowy w postaci zdjęć szt. 2

Wykonano:

1. egz. adresat
1. egz. Komendant Komisariatu Policji Kuźnia Raciborska - do wiadomości
1. egz. a/a.

Galeria zdjęć