Czym się zajmujemy

Plan działań

17 listopada br. przewodniczący zarządu zaprosił na spotkanie burmistrza Pawła Machę.
Poruszono następujące tematy:
-remont chodnika Cmentarz – Topolowa- realizacja w tym roku
-wiosna 2016 rozpoczęcie prac związanych z dokończeniem kanalizacji
-zadaszenie przystanków na Topolowej i Kozielskiej-nowy wniosek zarządu
-rewitalizacja skweru na ulicy Klasztornej- tematu podejmie się zarząd osiedla
-wycinka drzew zagrażających życiu Topolowa, Powstańców
-śmieci wokół Biedronki – upomnienie dla właściciela
-remont kładki na ulicy Kozielskiej
-zamocowanie barierek na przejściu dla pieszych Klonowa – Działkowców
-rozbudowa parku Dębina w urządzenia fitnes i dla dzieci
-dodatkowe tablice informacyjne
-przykry zapach z oczyszczalni

Powyższe sprawy znajdą się w wnioskach do Burmistrza jak i do wiadomości rady.
Przewodniczący zarządu w m-cu wrześniu wystosował pismo odnośnie zwrotu 8000 zł, które w roku 2014 zarząd osiedla przekazał do budżetu na zasadzie pożyczki. Komisja budżetu przyznała wymienioną kwotę, lecz kwota nie znalazła się w budżecie na 2016. Przykro nam..., zarząd osiedla przez ostanie 3 lata wspierał wiele miejskich przedsięwzięć poza swoim terenem działania na kwotę ok. 30000 zł, lecz nie znajduje zrozumienia swoich potrzeb w chwili obecnej.