Czym się zajmujemy

Chłopcy MOW sprzątają Debinę

16 Kwiecień

Już poraz czwarty wychowankowie MOW pomagają sprzątać park Dębina