Czym się zajmujemy

Informacja dla mieszkańców

 

W dniu 12.09.2017r. Odbyła się konferencja której organizatorami byli Zarząd Osiedla Stara Kuźnia, oraz Stowarzyszenie „Kuźnia Przyszłości”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Paweł Macha, radni: przew. Rady Gminy Sabina Chroboczek-Wierzchowska, Elżbieta Kozłowska, przew. Komisji Budżetu Radosław Kasprzyk, pracownicy urzędu- Beata Grabowska, mieszkańcy; członkowie stowarzyszenia, przedsiębiorcy w sumie 23 osoby. Celem konferencji było wypracowanie planu naprawy odbudowy miejsc zniszczonych przez nawałnice i nie tylko, uwzględniając plan rewitalizacji miasta, źródła finansowania. Spotkanie obejmowało szeroką informację o planach burmistrza i radnych, propozycje kredytowania i finansowania wkładu własnego ze strony gminy projektów Stowarzyszenia w odniesieniu do terenów park Dębina, amfiteatr Plac Zwycięstwa, przejście Biedronka. Po nawałnicy i przeglądzie drzew przez odpowiednie służby okazało się iż dęby nasadzone w parku to dęby amerykańskie, kanadyjskie, białe. Nie są to gatunki przeznaczone na nasady w naszym klimacie, wiele z nich było uszkodzonych i schorowanych, pustych i groziło dalszymi zniszczeniami. Dlatego postanowiono usunąć wszystkie by nie zagrażały mieszkańcom. Wycinka była skutkiem nawałnicy, myślą o przyszłości i bezpieczeństwie mieszkańców. Koszt i dochód z wycinki i nasad był precyzyjnie zbilansowany. Ustalono: Dębina ma pozostać parkiem rekreacyjnym z wyznaczonymi ścieżkami i projektem nasad. Z informacji udzielonej przez burmistrza Dębina ma zostać zgodnie z umową uprzątnięta do 30.09.2017 wycinanie drzew i sprzątnięcie powierzono firmie z Rud, a do 30.11.2017 ostatecznie dokonane nowe nasadzenia. Jeśli nie starczy czasu nasadzenia zostaną przesunięte na wiosnę 2018r. Burmistrz z rezerwy zamówi mapy projektowe, drzewa w ramach współpracy i wsparcia związku z nawałnicą za sprawą burmistrza sfinansują nasi zamożniejsi sąsiedzi. Projekt zostaje po stronie sołectwa, należy wybrać osobę do zaprojektowania parku gdyż nie mogą to być przypadkowe nasadzenia a całość ma tworzyć spójny element, który będzie naszym wkładem na przyszłość dla następnych pokoleń. Propozycja sołtysa to wykorzystanie pni (pamiątka po starych dębach) i wykonie donic jako element parku sensorycznego z różami, lawendą i innymi krzewami(który zamierzamy stworzyć na tym miejscu). Sołtys zobowiązał się do wykonania zdjęć z drona. Nowym elementem który zróżnicuje krajobraz i stworzy rodzinny punkt edukacyjny będzie nasadzenie drzew różnych gatunków oznakowanych tabliczkami z nazwą drzew -pomysł zaproponowany przez przew. Sebastiana Krupę. W konsekwencji konferencji z dnia 12.09.2017 odbyliśmy wiele rozmów i spotkań ostateczne w dniu 04.10.2017 z udziałem nadleśniczego Pana Roberta Pabiana, burmistrza i pracowników merytorycznych urzędu gminy- na terenie Dębiny i placu Zwycięstwa i tam ostatecznie zadecydowano. W miesiącu październiku zostanie ogłoszone zapytanie o cenę na: frezowanie pni, rekultywację geobotaniczną, oraz nowe nasadzenia dębów w wielkości od 15 – 25 cm grubości pnia ok. 300 szt oraz 20 % innych gatunków leśnych zgodnie z pomysłem z konferencji, co stanowi ok. 85 arów parku. Park Dębina zostanie historycznym, miejscem rekreacyjnym mieszkańców Kuźni Raciborskiej. Wszystkie inne powyższe ustalenia z konferencji zostały potwierdzone. Ustalono również nowe trakty komunikacyjne nie przeszkadzające w rekreacji. Stowarzyszenie „Kuźnia Przyszłości” chce napisać wnioski projektach z Euroregionu Silesia dlatego konieczne jest zabezpieczenie finansowe ze strony gminy. Pan Burmistrz i przewodniczący komisji finansów Pan Kasprzyk wsparli pomysł i zapewnili o zabezpieczeniu finansowym ze strony gminy. W trakcie rozmowy przypomniano o wnioskach nie zrealizowanych dotychczas, wnioski które muszą być zrealizowane które są społecznie i technicznie niezbędne:

• willa Helios ogrodzenie-Powiatowy inspektor Budowlany nie kontynuuje rozmów; zostanie wznowiona rozmowa

• czyszczenie studzienek cała Stara Kuźnia • oświetlenie przejścia obok kościoła- już zrealizowano

• chodnik Topolowa – brak reakcji ze strony Starostwa; burmistrz i Pan Kasprzyk będzie monitował w starostwie

• piekarnia Topolowa– Burmistrz i Pan Kasprzyk zobowiązali się do rozmowy z właścicielami oraz odpowiednimi służbami jak inspektor nadzoru budowlanego o ograniczeniu zanieczyszczania środowiska

• parking Klasztorna – plan przeniesienia w najbliższych latach w inne miejsce. W roku 2016 zarząd osiedla złożył wniosek stworzenia parkingu, dla samochodów autokarów i ciężarówek- kierowców będących mieszkańcami naszego miasta, aby ograniczyć nocny hałas i zanieczyszczanie spalinami centrum miasta, parking jest dużą uciążliwością dla mieszkańców.

• Budowa chodnika przejścia do biedronki-jeszcze w tym roku miasto zrealizuje wniosek zarządu z ubiegłotygodniowej konferencji. Będzie to duże ułatwienie dla wszystkich mieszkańców miasta. Jest to teren wykupiony przez gminę w ramach szerszych porządków realizowanych na gruntach nie należących do naszej gminy.

• Zarząd osiedla wycofał się z planowanych inwestycji przy amfiteatrze (koloseum) „Street Workout” ze względu na plan rewitalizacji Placu Zwycięstwa- pomysł odłożymy na przyszłość-jednakże planowane czyszczenie i naprawy amfiteatru odeskowanie ławek- będą kontynuowane. Podczas spotkania w dniu 04.10 ustalono że plac zwycięstwa będzie obsadzony na linii rzeki Rudy i ogrodzenia boiska, szkoły: białą topolą, purpurowym bukiem, platanem, oraz czerwona wiśnią.

 

Zarząd osiedla zaprasza na zebranie mieszkańców w miesiącu listopadzie w tym roku nie na Dębinie lecz w MOKSiR, gdzie przedstawi realizowane dotychczasowe prace i zaproponuje plan finansowy na 2018 rok.

 

Przewodniczący zarządu osiedla Bernard Kowol