Czym się zajmujemy

Co przed nami

 

Zarząd osiedla dotyczas zajął się: Skwerem Schoenawy, doprowadzeniem do porządku Dębiny,(uważam, że po zeszłorocznej nawałnicy  następny zarząd też powinien kontynuwać prace na dębinie). Mamy za sobą wygraną wojnę o chodnik i instalację burzową na Topolowej - w tym roku zostaną wykonane: odcinek od krzyża do końca prawej strony i instalacja burzową od cmentarza do Świerkowej. Za nami przebudowa dojścia do Biedronki, w tym roku dalsze działania. Strażacka zyskała miejsce zabaw dla dzieci. Zrobiliśmy porządek z tablicami ogłoszeń, ławkami; nie brakuje koszy, posiadamy własną stronę internetową

Zarząd osiedla stopniowo rozszerza swoje zainteresowania, musimy zająć się "Dołami" czyli wschodnią stroną Topolowej i terenem pomiędzy MOKSiR a Amicus Med. Są plany i częściowo środki na plac zabaw przy MOKSiR. Uważam że "Doły" to działania jak Dębina długoterminowe(jest to po Dębinie największe skupisko mieszkańców) w tym roku rozpoczniemy sprzątanie ustawienie ławek, może zrobimy boisko do siatkówki plażowej. W następnych latach trzeba zająć się infrastukturą rekreacyjną może skatepark. Zostaje jeszcze plac zwycięstwa w którym my uczestniczymy, ale w zakresie planów i dyskusji oraz drobnych elementów jak amfiteatr, czy trakt spacerowy na zapleczu. Mam nadziedzieje, że plany Burmistrza w tym zakresie się zrealizują. Myślę że każde z osiedli domków w Kuźni Raciborskiej powinno posiadać swoje miejsce integracji i rekreacji, a po prostu po naszymu

„Jak to wyglondo dziadowsko kej momy maras na placu, a co zrobić na dołach jak nie zjyżdżać na sonkach czy kole ..."