Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej

Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 25.05.2015

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 25.05.2015

 

w zebraniu udział wzięli:

 

Sołtys – Bernard Kowol

 

Członkowie Rady Sołeckiej:

2) Kijek Anna

3) Krupa Sebastian

4) Warczok Roland

5) Wróbel Ilona

 

Gość – Przewodnicząca Rady Miasta – Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Porządek zebrania:

1. sprawozdanie z sesji Rady Miasta

2. zapytania do Gościa oraz odpowiedz na przedłożone wnioski w Urzędzie Miasta

3. sprawy bieżące, wnioski

 

Ad 1. sprawozdanie z sesji Rady Miasta

 • prace nad zmiana regulaminu czystości miasta
 • równe traktowanie podmiotów, działkowców w sprawie wywozu i opłaty za śmieci
 • zmiana odpłatności podmiotów za śmieci
 • uprzątnięto ul. Browarną

Ad 2. zapytania do Gościa oraz odpowiedz na przedłożone wnioski w Urzędzie Miasta

 • RM pracuje nad nowym regulaminem czystości
 • obowiązek wywozu szamb przy posesjach dwa razy w roku
 • worki na śmieci – możliwość podniesienie opłaty śmieciowej – trwają dyskusje
 • zostanie naprawiona ulica Działkowców- łatanie dziur
 • rewitalizacja chodnika ulica Topolowa
 • remont ulicy Topolowej przez Powiat i Kopalnię Piasku – w planach
 • powiat będzie remontował przejście dla pieszych ulica Klonowa Raciborska Działkowców

 

Wnioski do Gościa

 • chęć wydania ulotek informacyjnych dla mieszkańców
 • możliwość dofinansowania urządzenia dla dzieci na plac zabaw w Dębinie
 • większy nacisk na dbanie o czystość przez mieszkańców
 • częstsze kontrole podmiotów i posesji dot. czystości

Ad 3. sprawy bieżące, wnioski

 • festyn odpustowy 18.07.15 połączony z grą miejską – zaangażowanie wszystkich organizacji z terenu miasta
 • wspólne imprezy integracyjne z organizacjami działającymi w naszym mieście
 • usunięto urządzenie zabaw dla dzieci w Dębinie, dokupić urządzenie zabaw dla dzieci w Dębinie – wniosek do RM
 • usunąć drzewo koło Savko – zagrożenie – złożyć pismo w UM
 • rozebrać płot pod Rudka koło starego orlika
 • ogródki działkowe ul. Jagodowa – chęć mieszkańców o przyłączenie do Gminy
 • zakupić namiot szybkiego montażu do celów imprezowych
 • stworzyć ulotkę informacyjną dla mieszkańców z podaniem obowiązków i prawa mieszkańca, podać kontakt do dzielnicowego Radosława Rolki
 • kosze na śmieci – dołożyć na ulicę Klonową Brzozowa, przesunąć kosze z okolic kościoła w stronę ulicy Klasztornej , kosz z restauracji Lambada umieścić na parkingu naprzeciw MOKSIR,
 • naprawić chodnik koło Maxpol od strony parkingu – wniosek

 

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel