Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle

Stara Kuźnia z dnia 17.06.2015

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 17.06.2015

 

w zebraniu udział wzięli:

 

Sołtys – Bernard Kowol

 

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Czech Róża
2) Kijek Anna 
3) Krupa Sebastian
4) Warczok Roland 
5) Wróbel Ilona

6) Dominik Zawada

 

Porządek zebrania:

1. sprawozdanie z sesji Rady Miasta oraz spotkań między posiedzeniem

2. zakup terenu za salonem kosmetycznym Bandurski – zaopiniowanie

3. sprawy bieżące, wnioski

 

Ad.1 Podczas ostatniej sesji przewodniczący Rady Osiedlowej był nieobecny usprawiedliwiony ze względu na pracę zawodową. Rozmowa z kierownikiem referatu inwestycji odnośnie realizacji wniosków usunięcie drzewa ul Powstańców, pismo do Tauronu i Telekomunikacji, rozmowa z dyr. Grzegorzem Witą odnośnie przeniesienia ławeczek oraz koszy

 

 

Ad 2. zaopiniowanie zakupu tereny prze Firmę Bandurski przylegającego do powstającego salonu kosmetycznego

 • głosami 7 „ZA” wyrażono zgodę na zakup terenu

 

Ad 3. sprawy bieżące, wnioski

 • Zainstalowano  zestawy do ćwiczeń do „fitnessu pod chmurka”  - zestaw ŻEGLARZ na który dołożyło się osiedle Stara Kuźni
 • Na ulicy Parkowej zostanie zamontowana latarnia by doświetlić ulicę
 • Dębina będzie wykaszana przez służby miejskie 3-4 razy w roku
 • Zostanie wystosowane pismo do powiatu o ścięciu drzewa koło Sapety i na wysokości ulicy Topolowej 13 – zagrożenia mienia i życia
 • Wniosek do Urzędu Gminy o wpuszczaniu ścieków szczególnie wieczorami do rzeki Rudki – fetor unosi się w obrębie rzeki i ulic przylegających (Klasztorna)
 • Pismo do UG w sprawie wód gruntowych i wód w studniach – przez działalność kopalni stan się znacznie obniżył
 • Skarga do Burmistrza na nieczystości w kontenerach pod Biedronką i Tomi Markt – fetor
 • Pismo do ZGM dotyczące koszenia skwerków na ulicy Klasztornej – stan wykonywanych prac fatalny, brak kontroli nad pracownikami
 • Ulica Topolowa-Wierzbowa – odprowadzanie wody deszczowej tworzy się tam po opadach jezioro
 • Sołectwo przymierza się do zakupu placu zabaw w Dębinie – zbieranie ofert i wybór zestawu
 • Zagospodarowanie skwerku przy wjeździe na ulicę Klasztorną – projekt: wycięcie żywopłotu, utworzenie trzech ścieżek służących przejściu, obsianie całości trawą

  Przewidywane koszty na 2015r:
 • plac zabaw Dębina – ok 10 tys. zł
 • zakup namiotu szybkiego montażu cel – imprezy w mieście, wypożyczanie – ok 3 tys. zł
 • renowacja Dębiny – pomalowanie ławeczek, umieszczeni kosza do gry – ok 1 tys. zł
 • rewitalizacja skwerku ulica Klasztorna – ok 1 tys. zł
 • omówienie tematów związanych z festynem w dniu 18.07.15 – podział obowiązków, gra miejska, program artystyczne : zespół Dance oraz Inga i Krzyś, losy, plakaty. Rozpoczęcie festynu godz. 18, zakończenie godz. 24.

 

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel