Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Rady Osiedlowej Osiedle

Stara Kuźnia z dnia 17.08.2015

Protokół z zebrania Rady Osiedlowej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 17.08.2015

 

w zebraniu udział wzięli:

 

Sołtys – Bernard Kowol

 

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Czech Róża
2) Kijek Anna 
3) Warczok Roland 
4) Wróbel Ilona

5) Dominik Zawada

 

Porządek zebrania:

1. zgoda na zbycie 3 działek na ulicy Sienkiewicza w Kuźni Raciborskiej

2. inwentaryzacja lasów

3. wały przeciwpowodziowe na Odrze na granicy naszego województwa

4. utworzenie grupy celem wydania książki o Kuźni Raciborskiej

5. wykonane prace w parku Dębina

6. Citty slow

7. jesienne ognisko – święto kartofla

8. zmiana materiałów w gablotach i na stronie internetowej

9. kosze ul. Klonowa, plakaty na słupach, czystość lasów

10. sprawy bieżące, wnioski

 

Ad.1 zgoda na zbycie 3 działek na ulicy Sienkiewicza w Kuźni Raciborskiej.

 • głosami 6 „ZA” wyrażono zgodę na sprzedaż działek

 

 

Ad 2. Inwentaryzacja lasów.

 • informacja dla mieszkańców by zwrócili uwagę na posiadane tereny, gdzie mogą występować tzw. samosiejki w postaci drzew. Po 31.08.15 w urzędzie będzie wystawiony plany takich terenów leśnych, mieszkańcy mają prawo zgłosić czy jest to teren leśny czy powstały tam las jest tzw. samosiejką

 

Ad 3. Wały przeciwpowodziowe na Odrze na granicy naszego województwa.

 • brak wałów przeciwpowodziowych ok 150m na granicy naszej gminy i gminy Bierawa. Pismo Burmistrza do ministra województw i wojewody na działanie na szkodę mieszkańców i mienia

Ad 4. Utworzenie grupy celem wydania książki o Kuźni Raciborskiej.

 • wystosowanie pisma do urzędu z propozycją napisana książki o naszym mieście
 • Sołtys Starej Kuźni nawiązał kontakt z Panem Piotrem Zdanowskim historykiem, dziennikarzem który podjął by się napisania książki – osoba obca postronna
 • wytypowanie mieszkańców którzy utworzą grupę zajmującą się zbieraniem i opracowaniem materiałów do książki

Ad 5. Wykonane prace w parku Dębina.

 • wyremontowano starą zjeżdżalnię
 • umieszczono kosz do koszykówki
 • na jesień zostanie zagospodarowany teren koło zjeżdżalni strefa bezpieczeństwa –
 • odgrodzenie żywotnikami i ławeczką
 • ustawiono nowe urządzenia dla dzieci do zabawy

Ad 6. Cittyslow.

 • Miasto nasze nie należy do żadnej organizacji promującej nasze miasto, nie posiadamy gadżetów, witaczy, sloganu zachęcającego do przyjazdu i odwiedzenia naszej gminy.
 • Cittyslow – jest to światowa organizacja małych miasteczek - wystąpienie do Urzędu z pismem zachęcającym do zainteresowania się tym tematem

Ad 7. Jesienne ognisko – święto kartofla.

 • ok 20 września rada chce zorganizować mały jesienny festyn w Dębinie tzw święto kartofla.
 • chęć połączenia pikniku z światowymi mistrzostwami gry w kapsle

 

Ad 8. Zmiana materiałów w gablotach i na stronie internetowej.

 • umieszczeni zdjęć odremontowanego parku Dębina
 • materiały o inwentaryzacji lasów
 • materiały o wyborach
 • materiały o zanieczyszczeniu lasów

 

Ad 9. Kosze ul. Klonowa, plakaty na słupach, czystość lasów.

 • na ulicy Klonowej zostaną umieszczone przez nadleśnictwo kosze na śmieci, wywóz śmieci będzie po stronie ZGM
 • umorzenie przez prokuraturę postępowania w sprawie plakatów reklamujących Manhattan które zostały rozwieszone na słupach w naszym mieście
 •  muszą zostać umieszczone kontenery na śmieci przy ogródkach działkowych i garażach – spór w tym temacie z władzami ogródków. Brak takich kontenerów powoduje ogólne zaśmiecenia naszego miasta a szczególnie terenów wokół ogródków i lasów
 • w listopadzie zostanie zorganizowana konferencja na temat czystości naszych lasów – ogólnie lasy są bardzo zanieczyszczone

 

Ad 10. Sprawy bieżące, wnioski.

 • sołtys zwrócił uwagę na brak zwrotu kosztu 8 tys zł za przebudowę skrzyżowanie Rudzka – Moniuszki które poprzedni przewodniczący Starej Kuźni pożyczył na ten cel
 • zakupiony sołecki namiot może być wypożyczany organizacjom i stowarzyszeniom, jest to reklama naszego miasta
 • otwarty kontener na ubrania na parkingu koło cmentarza
 • nadzór policji nad kibicami po meczach na naszym stadionie
 • pismo do UM i Policji – skarga na hałas:
 • od godziny 5,30 na trasie Kuźnia - Rudy oraz na trasie Nędza - Kuźnia poruszają się kolumny tirów łamiąc nagminnie przepisy
 • hałas od godziny 3,30 na parkingu przy ul. Klasztornej – parkujące tam autobusy i tiry powodują smród spalin i warkot silników co utrudnia codzienne życie sąsiadom (a jest to pora ciszy nocnej). Pismo do UM o przeniesienie w inna miejsce. Nadmienić należy że parking ten jest w obrębie MOKSIR, ośrodka zdrowia co stanowi problem dla korzystających z tych instytucji
 • wyjaśnić temat sklepu Seba-Pol – miał być to sklep, a jest już hurtownia z niezabezpieczonymi materiałami budowlanymi, samochodami dostawczymi zajmującymi prawie cały parking oraz blokującymi przejazd ulica Klasztorną

 

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel