Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Rady Osiedlowej Osiedle

Stara Kuźnia z dnia 22.09.2015

Protokół z zebrania Rady Osiedlowej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 22.09.2015

 

w zebraniu udział wzięli:

 

Sołtys – Bernard Kowol

 

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Czech Róża

2) Kijek Anna

3) Warczok Roland

4) Wróbel Ilona

5) Zawada  Dominik

 

Porządek zebrania:

1. sprawozdanie z sesji Rady Miasta

2. podsumowanie inwestycji już dokonanych

3. propozycje budżetu 2016r.

4. dzień kartofla

5. sprawy bieżące, wnioski

 

Ad.1 Sprawozdanie z sesji Rady Miasta

 • wybrano nowych ławników
 • podpisano umowę z PKS Rybnik w sprawie przewozów, wznowienie przewozów do Rybnika od 1.10.15r.
 • Nowa uchwała śmieciowa

 

Ad 2. Podsumowanie inwestycji już dokonanych – zakupiono:

 • wyposażenie parku Dębina w: huśtawkę, równoważnię, zakup piasku, remont zjeżdżalni
 • tablice informacyjne 3 duże i 2 na przystankach
 • zestaw do koszykówki w parku Dębina
 • kosze na  śmieci 3 sztuki
 • ławki 2 sztuki
 • namiot
 • remont skrzynki elektrycznej w Dębinie
 • stroje dla mażoretek
 • dofinansowanie w siłowni pod chmurką zestawu „wioślarz”

 

Ad 3. Propozycje budżetu 2016r.

 • dalsze uzupełnianie i zakupy urządzeń dla dzieci w parku Dębina
 • renowacja skweru przy wjeździe na ulice Klasztorną
 • zakup kolejnych koszy na śmieci
 • wykonanie gadżetów reklamujących nasze miasto

 

Ad 4. Dzień kartofla.

 • 17.10.15 ognisko w Dębinie powiązane ze sprawozdaniem z działalności dotychczasowej Rady Osiedla Stara Kuźnia.

Ad 5. Sprawy bieżące, wnioski.

 • podziękowanie dla Kościoła INPLUS za wykonane w czynie społecznym pracy wokół placu zabaw w parku Dębina.
 • wycinak drzew zagrażających mieszkańców odbędzie się dopiero po 15.10 wg wskazań mieszkańców
 • rozbiórka płyt z płotu wokół starej szkoły
 • niewywożenie gruzu przez Firmę KOMART
 • brak koszenia trawnika przez Biedronkę
 • wniosek do UM o renowację – pomalowanie – mostku na ulicy Kozielskiej
 • pismo do UG w sprawie parkingu na ulicy Klasztornej- hałas nocą.

 

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel