Relacje ze spotkań

Protokół

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 21.12.2015

Protokół
z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 21.12.2015
w zebraniu udział wzięli:
Przew. – Bernard Kowol
Członkowie :
1) Czech Róża
2) Kijek Anna
3) Warczok Roland
4) Wróbel Ilona
5) Zawada Dominik
6) Krupa Sebastian
Porządek zebrania:
1. Opinia Zarządu Osiedla dotycząca stawów
2. Podsumowanie akcji Mikołaj
3. Projekt Górażdże
4. Projekty LGD
5. Teren skwer ulica Klasztorna
6. Podziękowania dla wice przewodniczącego Rady Powiatu
7. Materiały na tablice, życzenia dla mieszkańców
8. Koncert kolęd
9. Zabawa
10. Inwestycje 2016 - plany
11. Sprawy bieżące, wnioski
Ad 1. Opinia Rady Sołeckiej dotycząca stawów
Propozycje Rady dla Burmistrza
– stawy powinny zostać sprzedane lecz za połowę ceny którą wyceni rzeczoznawca, różnicę
wyceny powinna zostać zainwestowana przez kupującego w zakupiony teren przez okres do
5 lat pod rygorem zwrotu kwoty niezainwestowanej
– stworzenie spółki miejskiej w momencie braku zainteresowania
– brak reklamy o chęci sprzedaży obiektu
– zachęcenie konkretnym elementem czego nie ma w okolicy np. zjeżdżalnia
– każdy rok wynajmu zwiększa straty wśród przyszłych klientów
– brak odpowiedniej opieki poza sezonem powoduje dewastacje obiektu
Ad 2. Podsumowanie akcji Mikołaj
– przekazano Pani Romie Serafin 30 paczek dla biednych dzieci
– podziękowania dla wszystkich którzy byli zaangażowani w tę akcję – DZIĘKUJEMY.
Ad 3. Projekt Górażdże
– stworzenie małego projektu,
– można uzyskać na ten cel kwotę ok 10 tyś zł
– projekt powinien rozwinąć Dębinę – zakup sprzętu, wybrukowanie itd.
Ad 4. Projekty LGD
– sołectwo Stara Kuźnia posiada ok 2tyś mieszkańców, kwota jaka można otrzymać przypada
na jednego mieszkańca
– gmina może z tego projektu otrzymać na okres 4 lat ok. 1,5 mln zł
– powinno się stworzyć docelowy projekt np. przejście za Biedronką lub rekonstrukcja
Browarnej
Ad 5. Teren skwer ulica Klasztorna
– wystąpienie do właścicieli terenu z pismem o braku przeciwwskazań z ich strony co do
rewitalizacji tego skweru
– na wiosnę planujemy rozpocząć tam prace by skwer upiększyć gdyż znajduje się w bardzo
widocznym i reprezentacyjnym miejscu
Ad 6. Podziękowania dla przewodniczącego rady powiatu
– przejście dla pieszych Działkowców – Klonowa miało być remontowane i wykonane, został
zrobiony jedynie lifting, a prace tam wykonane nie przypominają przejścia przez drogę
główna, brak barierek, oznakowania, chodnika
– chodnik koło cmentarza – 12m – kpina
– remont Topolowa – położono jedynie dywanik, uszkadzano pobocza, pasy niedokończone
ogólnie nieskończone
– brak dbania o drogi które należą do starostwa, brak remontów
Ad 7. Materiały na tablice, życzenia dla mieszkańców
– plan wycinki drzew
– lista osób które pomagały Radzie w 2015r
– inwestycje 2016r
– zabawa, koncert kolęd
– życzenia świąteczne i noworoczne
Ad 8. Koncert kolęd
– 6.01.2016 kościół Parafialny w Kuźni Rac. Godzina 15.30
– gwiazdy Jula i Kola
– wystąpi również chór parafialny
– wystąpi młody zespół z parafii Kuźnia i Dziergowice
Ad 9. Zabawa
– 6.02.2016r. Restauracja NOVA, godzina 20.00
– przygrywać będzie zespół Kampa-S
– fundusze zebrane z zabawy zostaną przeznaczone na zakup urządzenia do rehabilitacji które
zostanie zamontowane w Dębinie
Ad 10. Inwestycje 2016 – plany na pierwsze zakupy
– zakup namiotu biesiadnego wymiary 12x6m, koszt ok 1700zł
– zakup burt do namiotu
– zakup koszy na śmieci 5 szt
– zakup drewna na ławki które zostaną zamontowane na ulicy Klonowej
– zakup drewna na tablice informacyjne które zostaną umieszczone na ulicy Klasztornej i
Sienkiewicza
Ad 11. sprawy bieżące, wnioski
– przycięto drzewa w Dębinie
– doświetlenie ulica klonowa i Sienkiewicza koło pani Szczur
– remont chodnika, parking koło MOKSIR
– chęć przeprowadzenie przez nadleśnictwa konferencji dotyczącej dzikich wysypisk
– zakup lamp solarnych przez urząd celem doświetlenia niektórych ulic
– zakup koszy na śmieci 5 szt
– rozstawienie obecnych koszy na większym terenie
– brak WC na terenie miasta, propozycja przenośnych toalet w obrębie Biedronka – Kościół
oraz remont toalety przy tzw „akwarium”
– nadzór w przyszłym roku nad umieszczaniem świątecznego oświetlenia miasta, gdyż
obecnie Kuźnia została podzielona na „gorszych i lepszych”
Na tym zebranie zakończono
Sporządziła: Ilona Wróbel