Relacje ze spotkań

Protokół 1/16

Zebranie Robocze

 

Protokół

z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 26 stycznia 2016

 

w zebraniu udział wzięli:

przew– Bernard Kowol

Członkowie Zarządu Osiedla:

1) Czech Róża
2) Kijek Anna 
3) Warczok Roland- nieobecny
4) Wróbel Ilona 

5) Zawada Dominik- nieobecny

6) Krupa Sebastian

 

 

W dniu 26 stycznia o godzinie 17.30 odbyło się spotkanie robocze, zarządu osiedla dotyczące organizacji Balu ostatkowego poczas spotkania omówiono sprawy organizacyjne, podzielono zadania dla członków zarządu. Zarząd jednoznacznie określił, iż bal winien być spotkaniem integracyjnym mieszkańców. Na organizacje balu udało się pozyskać wsparcie miejscowych darczyńców, a nie tylko, również spoza Kuźni Raciborskiej. Zarząd ma nadzieje że bal stanie się kolejna tradycją tego środowiska.