Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia

z dnia – Stara Kuźnia z dnia 15.02.2016

 

 

 

Protokół

z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia – Stara Kuźnia z dnia 15.02.2016

 

w zebraniu udział wzięli:

przewodniczący – Bernard Kowol

Członkowie Zarządu Osiedla:

1) Czech Róża
2) Kijek Anna 
3) Warczok Roland 
4) Wróbel Ilona 

5) Zawada Dominik

6) Krupa Sebastian

 


Porządek zebrania:

 1. Planowane inwestycje- podział zadań2016

 2. Przygotowanie materiałów do gablot i podziękowania za dotychczasowe działania

 3. Sprawy bieżące, wnioski

 

Ad 1. Inwestycje 2016 – plany i podział obowiązków

 • rewitalizacja skweru ulica Klasztorna – nadzór Ilona Wróbel, Bernard Kowol

 • zjazd linowy, i urządzenia dla dzieci w parku Dębina – nadzór Anna Kijek i Roland Warczok

 • urządzenia dla dorosłych w Dębinie – nadzór Róża Czech

 • ławki w Dębnie na ul. Klonowej i Brzozowej – nadzór Sebastian Krupa i Dominik Zawada

 • wiosenne sprzątanie Dębiny, prośba o wsparcie w tych pracach wychowanków Domu Wychowawczego – nadzór Dominik Zawada

 • nadzór na ofertami cenowymi skonfrotowanie z cenami innych oferentów- Sebastian Krupa

 • gromadzenie dokumentacji nadzór nad rozmieszczeniem koszy i tablic Ilona Wróbel

 

Ad 2. Materiał do gablot i podziękowania za dotychczasowe działania

a) Mikołaj

 • podziękowanie dla Strażaków, Pana Morcinieca, młodzieży, MOKSIR-u

  b) IX Koncert Kolęd

 • podziękowanie dla Pana Artura Kalemba i zespołu POMIMO, chóru parafialnego

  c) Zabawa Ostatkowa

 • podziękowanie dla sponsorów Pani Joanny Macha, Pani Monice Nowak, Piekarni Państwa Walczyk z Lubieszowa – zabawa była utrzymana w rodzinnym kuźniańskiem klimacie.

   

Ad 3. Sprawy bieżące, wnioski

 • parkowanie TIR-ów na ulicy Klasztornej pomimo ograniczenia 2,5t- wniosek do policji

 • pomalowanie pasów na ulicy Topolowej po remoncie nawierzchni

 • rozmieszczenie koszy na śmieci za Nieszporkiem w stronę małej bramy Rafamet, wjazd na Klasztorną i skwer

 • małe tablice informacyjne ul. Matejki i parking Klasztorna

 • przycięcie ratowanie drzew/kasztanowce/ ulica Topolowa – złożenie wniosku do ZDP

 • oznakowanie i udostępnienie W-C na Placu Zwycięstwa.

   

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel