Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania zarządu osiedla – Stara Kuźnia nr 14

Protokół

z zebrania zarządu osiedla – Stara Kuźnia z dnia 29.03.2016

 

w zebraniu udział wzięli:

Sołtys – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Czech Róża
2) Kijek Anna 
3) Warczok Roland 
4) Wróbel Ilona 

5) Krupa Sebastian

 


Porządek zebrania:

 1. Zaopiniowanie sprzedaży 2 działek w Kuźni Ra.

 2. Spotkanie z gościem Panią Przewodniczącą RM Sabiną Chroboczek-Wierzchowską

 3. Czyn społeczny

 4. Sprawy bieżące, wnioski

 

Ad 1. Zaopiniowanie sprzedaży 2 działek w Kuźni Racsss.

 • Rada 6 głosami „ZA” przychyliła się do sprzedaży działki 377/1

 • Rada 6 głosami „ZA” przychyliła się do sprzedaży działki 344/5

 

Ad 2.Przewodnicząca RM Pani Sabina Chroboczek-Wierzchowską niestety na spotkanie przybyła spóźniona. Zebranie zostało przerwane nieoczekiwanym zaproszeniem zarządu osiedla na spotkanie klubu radnych.

 

Ad 3. Prace wolontariackie

 • 23.04.2016 zarząd wraz z mieszkańcami planuje przeprowadzić prace porządkowe na terenie Parku Dębina. Prace zakończymy wspólnym ogniskiem. Chętnych zapraszamy do pomocy, Mile widziana każda para rąk.

   

Ad 4. Sprawy bieżące, wnioski

 • Urząd Gminy wraz z Tauron doświetli ulicę Jagodową oraz wjazd do Pogotowia

 • zostało wymyte oświetlenie na ulicy Słowackiego, zostaną też wymienione w najbliższym czasie klosze

 • pasy przy kościele zostaną doświetlone

 • trwa remont skweru przy ulicy Klasztornej, powstanie tam 13 miejsc parkingowych w tym dwa na autobusy

 • w okresie wiosennym w parku Dębina zostaną postawione dwa urządzenia fitness dla dorosłych i urządzenie zabawowe dla dzieci

 • na ulicy Klasztornej i Słowackiego zostaną umieszczone kosze na śmieci

 • na ulicy Klasztornej i Sienkiewicza zostaną umieszczone Sołeckie tablice informacyjne

 • wniosek do Urzędu Gminy w sprawie tworzenia się nowego nielegalnego wysypiska śmieci w obrębie stawu Langner.

   

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel