Relacje ze spotkań

Protokół nr 15

z zebrania zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 23.05.2016

Protokół

z zebrania zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 23.05.2016

 

w zebraniu udział wzięli:

Przewodniczący– Bernard Kowol

Członkowie zarządu osiedla:

1) Czech Róża
2) Kijek Anna 
3) Warczok Roland 
4) Wróbel Ilona 

5) Krupa Sebastian

 


Porządek zebrania:

 1. Spotkanie z Burmistrzem

 2. Wyjazdowe spotkanie komisji przestrzegania prawa i policji

 3. Ławki i koszę na śmieci

 4. Skalniak

 5. Koncert

 6. Powołanie stowarzyszeni „Kuźnia Przyszłości”

 7. Sprawy bieżące, wnioski

 

Ad 1. Spotkanie z Burmistrzem

 • została omówione na spotkaniu sprawa chodnika na ulicy Topolowej. Ze strony zarządcy drogi zostało wykonane paręnaście metrów nowego chodnika obok cmentarza. Dalszy jego remont został przesunięty na koniec 2017r co jest dla członków zarządu osiedla jak i przewodniczącego wielkim rozczarowaniem gdyż stan jego jest fatalny

   

Ad 2. Wyjazdowe spotkanie komisji komisji przestrzegania i policji

 • 12.05.2016 przewodniczący wraz z policja i członkami komisji ds bezpieczeństwa dokonali oględzin miejsc niebezpiecznych w naszym mieście. Są nimi:

 • ulica Kolejowa

 • Dębina – przejazd przez park

 • Dębina – brak oznakowań dróg

 • wyjazd z Banku Śląskiego

 • oświetlenie przejścia obok kościoła (po śmiertelnym wypadku dalszy brak doświetlenia)

 • parking ulica Klasztorna

 • przejście ulica Działkowców Klonowa

 • znak zakazu postoju koło działek na ulicy Raciborskiej

 • Po tym spotkaniu Rada oczekuje raportu Policji i dostosowanie się do niego komusji.

   

Ad 3. Ławki i koszę na śmieci

 • Po zeszłorocznych ustaleniach nadleśnictwo wspomoże nasze osiedle w postaci bezpłatnego ustawienia koszy na śmieci na ulicach Klonowej i Brzozowej

 • Rada postanowiła umieścić ławki na ulicy Klonowej i Brzozowej

 

Ad 4. Skalniak

 • z inicjatywy Sołtysa koło cmentarza zostały posadzone przez członków rady krzewy ozdobne

 • w ramach kolejnego czynu społecznego członkowie rady zagospodarują skalniak obok cmentarza – dziękujemy Panu Lasak za dostarczenie ozdobnych kamieni

   

 

Ad 5. Koncert

 • w ramach integracji naszego Osiedla już dziś pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców na koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego Altra Volta i Katarzyny Pluta w dniu 26.06.16

 • w ramach koncertu uroczyście zainaugurujemy działalność Stowarzyszenia „KUŹNIA PRZYSZŁOŚCI”

 

Ad 6. Powołanie stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

 • w głosowaniu zarząd sześcioma głosami „ZA” postanowił powołać Stowarzyszenie „KUŹNIA PRZYSZŁOŚCI”

 • różnorodność kierunków działania pozwoli Stowarzyszeniu w realizacji różnych projektów a co za tym idzie pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na ten cel

 • na stronie zostanie umieszczone zaproszenie skierowane wszystkich chętnych którzy pragną coś zrobić dla naszego miasta.

  Spotkanie odbędzie się w dniu 30.05.2016 o godz. 18.00 do MOKSIR które będzie miało na celu założenie i rejestracje Stowarzyszenia jak i powołanie Zarządu

 

Ad 7. Sprawy bieżące, wnioski

 • wniosek do Powiatowego Inspektora Budowlanego o zabezpieczenie Willi Helios

 • wniosek o oczyszczenie poboczy ulicy Brzozowej

 • wniosek o przesunięcie parkingu dla autokarów i samochodów ciężarowych pod PKP ( naprzeciwko złomowiska)

 • wniosek o pilne oczyszczenie studzienek burzowych na ulicy Topolowej i Jagodowej

 • wniosek o pomalowanie mostku (brak reakcji od zeszłego roku)

 • wniosek o nadzór nad pracownikami którzy kosza trawniki w naszej gminie – ogólny nieporządek, koszenie odbywa się „po łepkach”, traw po skoszeniu nie zostaje wywieziona i zaśmieca.

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel