Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia

 

Protokół

z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 05.07.2016

 

w zebraniu udział wzięli:

przew. – Bernard Kowol

Członkowie :

1) Czech Róża
2) Warczok Roland 
3) Wróbel Ilona 

4) Krupa Sebastian

 

 

Porządek zebrania:

 1. Omówienie sprawy założenia Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

 2. Ławki

 3. Kino letnie

 4. Skwer

 5. Wydatki

 6. Studzienki

 7. Sprawy bieżące, wnioski

 

Ad 1. Omówienie sprawy założenia Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

 • przygotowano wstępnie dokumenty

   

Ad 2. Ławki

 • w sobotę 9.07.16 zostaną zamontowane przez członków rady ławki na ulicy Klonowej i Brzozowej

 

Ad 3. Kino letnie

 • w piątek 22.07.16 lub 14.08.16 w parku Dębina zostanie wyświetlony film w ramach kina letniego

 

Ad 4. Skwer

 • na skwerze przy ulicy Klasztornej zostanie umieszczona rzeźba Antona Magnus Schoenawa wraz z tablica informacyjną, rzeźbę wykona podczas pleneru Mirosław Wiszowaty zostaną dosadzone krzewy i kwiaty

 

Ad 5. Wydatki

 • rada postanowiła zakupić: tyrolkę do Dębiny, ławki, dosadzenia na skwer,

 

Ad 6. Prace porządkowe

 • w ramach prac porządkowych ZDP oraz ZWiK oczyści studzienki kanalizacyjne przy ulicach Topolowa i boczne jagodowa

 • pobocze na ulicy Brzozowej zostanie wyczyszczone wniosek złożono w miesiącu maju

 

Ad 7. Sprawy bieżące, wnioski

 • propozycje do UG w sprawie budowy „witaczy”

 • przycinka Dębiny nowe rozwiązanie- zaproponowane burmistrzowi

   

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel

 

 

 

Sporządziła: Ilona Wróbel