Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 29.08.2016

v

Protokół

z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 29.08.2016

 

w zebraniu udział wzięli:

przew. – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Anna Kijek
2) Wróbel Ilona 

4) Krupa Sebastian

 


Porządek zebrania:

 1. Omówienie sprawy założenia Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

 2. Wydatki na 2017r, propozycje do budżetu gminy na 2017r.

 3. Podziękowania

 4. Sprawy bieżące, wnioski

 

Ad 1. Omówienie sprawy założenia Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

 • przygotowano końcowe dokumenty

   

Ad 2. Wydatki na 2017r, propozycje do budżetu gminy na 2017r.

 • Dalsze upiększanie Parku Dębina

 • remont chodnika ulica Topolowa i Klasztorna

 

Ad 3. Podziękowania

 • dla kościoła IN PLUS za prace porządkowe na terenie gminy i uprzątnięcie amfiteatru

 • dla Pani Ani Kijek za reprezentowanie Rady na uroczystościach strażackich

 • dla Nadleśnictwa za umieszczenie koszy na śmieci na trakcie spacerowym Klonowa - Brzozowa

   

Ad 4. Sprawy bieżące, wnioski

 • ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci na trakcie spacerowym Brzozowa – Klonowa

 • ustawiono ławki na skwerze przy ulicy Klasztornej

 • częściowo wysprzątano Groblę

 • powstaje rzeźba na skwer przy ulicy Klasztornej 

 • wniosek do Rady Miasta o nadanie nazwy „Skwer Antona Magnusa Schoenawa” przy ulicy Klasztornej

 • zabawa karnawałowo – ostatkowa 25.02.2017r.

 • Kartofelfest 1.10.2016r.

   

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel