Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 26.09.2016

 

Protokół

z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 26.09.2016

 

w zebraniu udział wzięli:

przew. – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Kijek Anna
2) Wróbel Ilona

3) Czech Różą 

4) Krupa Sebastian

5) Warczok Roland

 


Porządek zebrania:

 1. Omówienie sprawy bieżących Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

 2. Wydatki na 2017r, propozycje do budżetu gminy na 2017r.

 3. Zaopiniowanie sprzedaży działek

 4. Święto Kartofla

 5. Sprawy bieżące, wnioski

 

Ad 1. Omówienie sprawy bieżących Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

 • małe granty – udział w projekcie

 • mapa tablica informacyjna z zaznaczeniem miejsc ważnych dla naszego miasta

   

Ad 2. Wydatki na 2017r, propozycje do budżetu gminy na 2017r.

 • Dalsze upiększanie Parku Dębina: tyrolka, urządzenia nowe dla dzieci i dorosłych, nasadzenia, WC modernizacja

 • zakup namiotu 4x8m

 • tablice historyczne

 • zakup blaszanego garażu

 • zakup nowych stołów i ławek biesiadnych

 

Ad 3. Zaopiniowanie sprzedaży działek

 • działka numer 853/1, 853/2, 855/1, 860/1, 884/1 na ulicy Staszica

  6 głosami „ZA” zaakceptowano sprzedaż działki

 • działka numer 762/1 na ulicy Topolowej

  6 głosami „ZA” zaakceptowano sprzedaż działki

 

Ad 4. Święto Kartofla

 • w dniu 1.10.16 MOKSIR i Rada Sołecka organizuje w Dębinie biesiadę śląską połączoną z pieczeniem kartofla

 • o godzinie 16.00 Mistrzostwa świata w kapsle organizowane przez MOKSIR

 • dla dzieci gry i zabawy ze słodkim poczęstunkiem

 • biesiada ze śląską kapelą z telewizji TVS

 • gastronomia Nova 

 

Ad 5. Sprawy bieżące, wnioski

 • Willa Helios zostanie ogrodzona przy wspólnym udziale nadzoru budowlanego z Raciborza i Urzędu Gminy

 • dziękujemy Panu Pawłowi Nienartowicz, Bernardowi Kowol i Pani Natalii Nienartowicz za reprezentowanie sołectwa w turnieju strzeleckim o puchar Burmistrza

 • została ukończona poplenerowa rzeźba drewniana na Skwer przy ulicy Klasztornej

   

   

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel