Relacje ze spotkań

Posiedzenie Zarządu

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 15.11.2016

Protokół

z zebrania Zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 15.11.2016

 

w zebraniu udział wzięli:

Przewodniczący – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Kijek Anna
2) Wróbel Ilona

3) Czech Różą 

4) Krupa Sebastian

5) Warczok Roland

6) Dominik Zawada

 

Zaproszony gość Pani Sabina Chrobczek-Wierzchowska

 


Porządek zebrania:

 

 1. Sprawy bieżące, wnioski

 2. Pytania i wnioski do Gościa

 

 

Ad 1. Sprawy bieżące, wnioski

 • remont chodnika Nad Koleją

 • przycięto drzewa w Dębinie

 • przychylenie się władz miasta do wniosku o zamknięcie wjazdy dla samochodów na teren Dębiny z wyjątkiem służb

 • wiosek – ponaglenie – o remont studzienek parking ulica Klasztorna i Arki Bożka

 • wybranie treści na tablicę informacyjną o Antonie Schoenawa na skwer ulica Klasztorna

 • Rada Sołecka zaproponowała by nowe nazwy ulic naszego miasta były związane z osobami które pochodziły z Kuźni Raciborskiej i przyczyniły się do rozwoju naszego miasta: Alfons Górnik , Mieczysława Nitefor, o. Adalbert Kurzeja, Szczypiornistów, ks. Ryszard Hampel postanowiła przygotować wniosek do rady miasta i burmistrza

 • II kuźniańska zabawa ostatkowa odbędzie się 25.02.2017r w restauracji NOVA

 • 6.01.2017r. koncert kolęd w kościele parafialnym

 • wspólny Mikołaj dla dzieci naszej miejscowości – przejazd korowodu niespodzianki ulicami miasta w dniu 6.12.16

 

Ad 2. Pytania i wnioski do Gościa

 • Pani Sabina podziękowała radzie sołeckiej za wsparcie w paradzie Marcinkowej i pomoc

 • zwrócenie uwagi na poruszanie się Tirów ulicami miasta – nierespektowanie tonażu i zakazów

 • sprawy kanalizacji miasta

 • sytuacja klubu sportowego Stal – brak wyników.

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel