Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 21.12.2016

 

Protokół

z zebrania zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 21.12.2016

 

w zebraniu udział wzięli:

przew.– Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Kijek Anna
2) Wróbel Ilona

3) Czech Różą 

4) Krupa Sebastian

 

 

Porządek zebrania:

 

 1. Sprawy bieżące, wnioski, podziękowanie i życzenia

 2. Koncert Kolęd

 3. Zabawa karnawałowa

 

 

Ad 1. Sprawy bieżące, wnioski

 • sporny budżet na 2017r kolejny raz brak przedsięwzięć i rozwiazań dla parkingu Klasztorna i Arka Bożka

 • poprawa źle umieszczonych znaków przejścia dla pieszych koło kościoła

 • chodnik Topolowa dalszy brak remontu

 • podziękowanie dla Strażaków za wspólne zorganizowane Mikołajki – druhowie stanęli na wysokości zadania co mamy nadzieję podobało się dzieciom i mieszkańcom

 • świąteczne i noworoczne życzenia dla mieszkańców do gablot

 • Rada Sołecka wraz z dziećmi i mieszkańcami umieściła choinki na ulicy Klasztornej, Topolowej i w Dębinie – oby więcej takich spontanicznych działań

 

Ad 2. Koncert Kolęd

 • jak co roku 06.01.2017r. W kościele parafialnym odbędzie się poraz 10-ty "Kuźniańskie kolędowanie" z udziałem zaproszonych gości, chóru z Odry i chóru parafialnego zarząd omówił scenariusz i sposób promocji przedsięwzięcia

 

Ad 4. Zabawa karnawałowa

 • 25.02.2017r. W Restauracji NOVA odbędzie się zabawa ostatkowa, przygrywać będzie zespół Sami Swoi, w cenie konsumpcja.

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel