Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania zarządu Osiedla

Stara Kuźnia z dnia 17.01.2017

Protokół

z zebrania zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 17.01.2017

 

w zebraniu udział wzięli:

przew – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Kijek Anna
2) Wróbel Ilona

3) Czech Różą 

4) Krupa Sebastian

5) Warczok Roland

 

Zaproszeni goście – Rada Sołecka Osiedle Pani Krystyna Borutko i Pan Zdzisław Czarnacki.

 

Porządek zebrania:

 

 1. Integracja obu Sołectw

 2. Koncert Kolęd

 3. Wieniec dożynkowy

 4. Mikołajki

 5. Propozycje wspólnych działań

 

Ad 1. Integracja obu Sołectw

 • celem zebrania jest omówienie wspólnych przedsięwzięć oby Rad Sołeckich

 • wspólnie mamy dożyć do integracji mieszkańców a nie dzielenia

 • organizowane imprezy są pozytywnie odbierane przez mieszkańców

 • wspólne decydowanie co do planu imprez, w miarę możliwości równy podział kosztów w przygotowaniach, małe upominki dla dzieci

 • mile widziane propozycje imprez

   

Ad 2. Koncert Kolęd

 • jak co roku 6.01.2017r. W kościele parafialnym odbył się Kuźniański koncert kolęd z udziałem zaproszonych gości, chóru z Odry i chóru parafialnego, młodzieży z Kuźni Kultury

 • w tym roku wielkie zaangażowanie MOKSIR

 • koncerty te mają zostać utrzymane w tonie śląskim by podkreślać i promować nasze korzenie

 • prośba do MOKSIR by w miarę możliwości mogło wspomagać ten koncert w nagłośnienie

 

Ad 3. Wieniec dożynkowy

 • zdaniem Rad powinien wieniec być dalej robiony przez zarządy ogródków działkowych

 • wniosek Pana Czarackiego by w miesiącu maju spotkać się z działkowcami celem omówienia tego przedsięwzięcia

 • wniosek Rady – wieniec ma być symbolem całej Kuźni, Rady Sołeckie wspierają to dzieło finansowo

 • Pan Kowol zaproponował możliwość dołączenia się w to przedsięwzięcie i stworzenie przez Rady Sołeckie kosza dożynkowego jako dodatku do korony

 

Ad 4. Mikołajki

 • organizator: Rady Sołeckie Stara Kuźnia i Osiedle, Kuźnia Kultury, OSP

 • podtrzymanie zwyczaju odwiedzania chorych dzieci przez strażaków – pozostawienie tej inicjatywy druhom

 • wspólne propozycje organizacji przejazdy Mikołaja – w tym celu powinno się odbyć zebranie obu Rad najpóźniej w miesiącu październiku

 • obdarowywanie dzieci prostymi małymi upominkami

 • podtrzymanie tradycji przejazdu orszaku z Mikołajem z uwzględnieniem warunków pogodowych by co roku było to atrakcją inną niż rok poprzedni

 • uczciwy podział kosztów z uwzględnieniem możliwości finansowych, wgląd do wydatków

 

Ad 5. Propozycje wspólnych działań

 • propozycja Pana Kowola by wspólnie zorganizować na Placu Zwycięstwa festyn odpustowy z wykorzystaniem istniejącego amfiteatru

 • do tego przedsięwzięcia zaprosić istniejące na terenie miasta organizacje i stowarzyszenia

 • propozycja Pana Kowola by niektóre już istniejące przedsięwzięcia pozostawić organizację które je organizują , jednak w przypadku potrzeby współpracy wyrażonej przez te organizacje służymy pomocą.

   

Na zakończenie zabrania członkowie Rady Sołeckiej Stara Kuźnia zaakceptowali zaproponowane pomysły i wyrazili chęć współpracy i organizacji z Zarządem Sołectwa Osiedle. Zarząd Osiedla wyraził chęć współpracy i wspólnej organizacje jednak musi się zebrać ze swoją cała Radą i wtedy wyrażą jednoznaczne zdanie.

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel

 

Galeria zdjęć