Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania zarządu Osiedla

Stara Kuźnia z dnia 18.04.2017

Protokół

z zebrania zarządu Osiedla – Stara Kuźnia z dnia 18.04.2017

 

w zebraniu udział wzięli:

przew. – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Kijek Anna
2) Wróbel Ilona

3) Czech Różą 

4) Krupa Sebastian

 

Porządek zebrania:

 

 1. Sprzątanie Dębiny i zebranie  z mieszkańcami

 2. 50 drzew na 50-lecie Kuźni

 3. Granty

 4. Sprawy bieżące

 

 

Ad 1. Sprzątanie Dębiny i zebranie sołeckie z mieszkańcami

 • Rad Sołecka jednogłośnie postanowiła z mianie terminu sprzątania ze względu na warunki pogodowe na 29.04.17

 • pracę obejmą sprzątanie Dębiny, pomalowanie piaskownicy, ustawienie ławek i słupków zamykających

 • o godz. 19 spotkanie z mieszkańcami przy ognisku i omówienie spraw naszego sołectwa

   

   

Ad 2. 50 drzew na 50-lecie Kuźni

 • propozycja posadzenia drzewek ozdobnych na terenie miasta jako pamiątka 50lecia praw miejskich

 • zaangażowanie do tych prac ZSO i uniwersytetu XX w.

 • wyznaczenie miejsc do tego celu: skwer na ul. Klasztornej, przy cmentarzu, nad koleją

   

Ad 3. Granty

 • pozyskiwanie funduszy z grantów takich jak LGD i środki unijne

 

Ad 4. Sprawy bieżące

 • zakupiono namiot o wymiarach 8x4m

 • zakupiono odkurzacz do liści – możliwość wypożyczenia przez mieszkańców celem posprzątania zakątków naszego miasta

 • zakup na Dębinę dla dzieci huśtawki Żabka

 • montaż urządzeń fitness w Dębinie w najbliższym tygodniu

 • planuje się w miesiącu maju nasadzenia na skweru Schoenawy oraz umieszczenie oświetlenia solarnego które zostało zakupione.

   

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel