Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla  – Stara Kuźnia z dnia 23.05.2017

Protokół

z zebrania Zarządu Osiedla  – Stara Kuźnia z dnia 23.05.2017

 

w zebraniu udział wzięli:

Sołtys – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Kijek Anna
2) Wróbel Ilona

3) Czech Różą 

4) Krupa Sebastian

5) Warczok Roland

 

Porządek zebrania:

 Sadzenie drzew na 50-lecie miasta przez RS

 1. Relacja z posadzonych już drzew

 2. Granty

 3. Noc świętojańska

 4. Podziękowania dla lokalnych firm

 5. Sprawy bieżące

 

Ad 1. Sadzenie drzew na 50-lecie miasta przez RS

 • Rad Sołecka rozpoczęła zebranie od posadzenia róż i żywotników na skwerze Schonawy na ulicy Klasztornej, skwer nabiera ciekawego wyglądu i mamy nadzieję że będzie cieszył mieszkańców

    Ad 2. Relacja z posadzonych już drzew

 • zostały posadzone drzewa i krzewy przez członków uniwersytetu III wieku oraz dzieci ZSM: obok cmentarza, obok państwa Gajewskich, obok PKP, skwer ulica Klasztorna i Arki Bożka, obok Biedronki

   Ad 3. Granty

 • Stowarzyszenie Mieszkańców „Kuźnia Przyszłości” przy współudziale RS pozyskało grant z urzędu na zorganizowanie nocy świętojańskiej

   Ad 4. Noc świętojańska

 • 17.06.2017 w Parku Dębina o godzinie 19 rozpoczniemy noc świętojańskiej

 • o godz. 19 występy wychowanków MOKSIR

 • o godz. 19.30 występ orkiestry dętej kopalni KWK Sośnica oraz solistów operetki wrocławskiej

 • na koniec przejazd wozami konnymi nad Rudkę i puszczanie wianków

Ad 5. Podziękowania dla lokalnych firm

 • dla dzieci i młodzieży ZSO w Kuźni R. za pomoc przy sadzeniu drzewek

 • dla członków uniwersytetu III wieku za pomoc przy sadzeniu drzewek

 • dla firmy Tel-Now Pana Nowak za zainstalowanie słupów wjazdowych, osadzenie urządzeń fitness, dostarczenie piasku pod zjazd tyrolka – wszystkie te czynności zostały wykonane w parku Dębina

Ad 6. Sprawy bieżące

 • zamknięcie pijalni Akwarium na Placu Zwycięstwa

 • propozycja RS by to miejsce przerobić na toalety miejskie, których brak na terenie miasta jest odczuwalny z zarazem niedopuszczalny w dzisiejszych czasach o czym wielokrotnie informowała RS

 • nieporządek na posesjach niektórych mieszkańców

 • RS nie wyraziła zgody na zainstalowanie progu zwalniającego na ulicy Strażackiej. W oparciu o przepisy droga jest wąska i stroma, zainstalowanie takiego progu spowoduje jeszcze większe zagrożenie dla uczestników ruchu.

   Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel