Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle Stara Kuźnia

Protokół

z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 03.10.2017

 

w zebraniu udział wzięli:

Sołtys – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Wróbel Ilona

3) Czech Różą 

4) Krupa Sebastian

5) Warczok Roland

6) Kijek Anna

 

Porządek zebrania:

 

 1. Spotkanie z Burmistrzem w sprawie Dębiny

 2. Budżet 2018

 3. Prace do wykonania 2017r

 4. Marcin i Mikołaj 2017

 5. Sprawy bieżące, wnioski

 

 

Ad 1. Spotkanie z Burmistrzem w sprawie Dębiny

 • ze ściętych drzew przygotowano donice ozdobne

 • projekt Dębiny musi zostać przygotowany przez Lasy Państwowe gdyż jest to teren leśny

 • sadzonki zostaną zakupione w formie przetargu

 • stworzenie ścieżki edukacyjnej z nowych nasadzeń

 • do 30.11.2017r. Muszą zostać dokonane nasadzenia

 • pomoc w pracach zaoferowali Pan Lasak i Nowak – udostępnienie sprzętu

 • sadzenie drzew przewidziano w czynie społecznym oraz firmy zajmujące się tego typu sprawami

   

   

Ad 2. Budżet 2018 – postanowiona zakupić:

 • oświetlenie choinkowe

 • toytoy na Dębinę

 • piasek i obrzeże pod zjazd tyrolka

 • uchwyty na śmietniki, worki, farby

 • garaż 5x3

 • tablice historyczne i mapy

 • naprawa sprzętu na Dębinie

 • tabliczki edukacyjne na nasady w Dębinie

 • uzupełnienie zieleni na skwerach

 • urządzenia fitness i dla dzieci w obrębie MOKSIR

 • odeskowanie Coloseum

 • ławostoły

 • rozpoczęcie budowy parku sensorycznego

   

   

Ad 3. Prace do wykonania 2017r

 • obsypanie nasad na skwerkach

 • ławeczka Topolowa

 • Tabliczki historyczne na ławeczki (Kocur, Biliński, Górnik)

 • ławeczka i kosz ul. Powstańców

 

Ad 4. Marcin i Mikołaj 2017

 • Postanowiono przekazać kwotę 200zł na imprezę pt Św. Marcin

 • postanowiono przekazać kwotę 800zł na słodycze dla dziec na Mikołaja organizowanego wspólnie z Radą Osiedla

   

 

Ad 5. Sprawy bieżące, wnioski

 • wystosować pismo do Odlewni Rafamet w sprawie kadzi

 • wystosować pismo do FO Rafamet w sprawie parku Dębina

 • członkowie RS Pan R. Warczok i B. Kowol zajęli II miejsce w gminnych zawodach strzeleckich – gratulujemy

 • postanowiono zakupić wraz ze SM Kuźnia Przyszłości urządzenia sprężynka dla dzieci na ul. Strażacką.

   

   

 

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel