Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 28.12.2017

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 28.12.2017

 

w zebraniu udział wzięli:

Sołtys – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Wróbel Ilona

2) Czech Różą 

3) Zawada Dominik

4) Warczok Roland

5) Kijek AnnaZaproszeni goście:

Paweł Macha, Radosław Kasprzyk, Łukasz Ruhe

Gość:

Tomasz Kostka

 

Porządek zebrania:

 

 1. Powitanie, przedstawienie dotychczasowych działań Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

 2. Wniosek Pana Tomasza Kostka

 3. Dębina

 4. Koncert Kolęd

 5. Podsumowanie roku, poprawki do budżetu, sprawy bieżące, wnioski

   

 

Ad 1. Powitanie, przedstawienie dotychczasowych działań Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

 • na wstępie przew. zarządu powitał i przedstawił gości

 • Stowarzyszenie Mieszkańców „Kuźnia Przyszłości” działa od stycznia 2017

 • wykonane prace przez Stowarzyszenie – Skwer na ulicy Klasztornej, Plac zabaw na Ulicy Strażackiej, Sprzątanie Dębiny, Festyn odpustowy, zabawa integracyjna dla mieszkańców

   

   

Ad 2. Wniosek Pana Tomasza Kostka

 • Sołtys wyjaśnił iż na spotkaniu jest obecny Pan Tomasz Kostka, który w imieniu mieszkańców Starej Kuźni chce przedstawić oświadczenie i wniosek, udzielono głosu Panu Kostka

 • Pan Tomasz Kostka wyjaśnił iż jest jako przedstawiciel większego grona mieszkańców Dębiny z prośbą o natychmiastowe dokonanie nasadzeń uzupełniających bez możliwości zabudowy. Na tą okoliczność przedstawił wniosek w ww temacie podpisany przez mieszkańców.

 • Pan Radosław Kasprzyk wyjaśnił Panu Kostka iż przedstawiony plan zagospodarowania jest jako pomysł podlegający rozmowie, a nie ostateczna decyzja

 • Burmistrz Pan Paweł Macha podtrzymał zdanie że jest to jedynie koncepcja i nikt nie rezygnuje z nasadzeń, dokonano już 400 nasadzeń jednak z powodu pogody, terminu dalsze nasadzenia będą wykonywane wiosną

 

 

 • Bernard Kowol stwierdził iż nie ma przesłanek do podpisywania wniosku mieszkańców gdyż są to tylko wstępne plany, jeśli jednak taka decyzja zapadnie i sprawa nabierze statutu formalnego rada sołecka podda to dyskusji

 • Pan Kasprzyk zaproponował by w ramach spotkania wiosennego mieszkańców dokonać takiego spotkania w Dębinie celem wizualizacji planu i rozmowy z mieszkańcami

 

 

Ad 3. Dębina

 • dokonano już 400 nasadzeń

 • podest do zjeżdżalni wymaga naprawy po nawałnicy

   

 

Ad 4. Koncert Kolęd

 • sobota 6.01.18 XI Kuźniański Koncert Kolęd z udziałem Bożeny Mielnik – organizator Zarządy Osiedla i Osiedla Stara Kuźnia, MOKSIR, Parafia

   

 

Ad 5. Podsumowanie roku, poprawki do budżetu, wnioski, sprawy bieżące

 • wystosować pismo do FO Rafamet w sprawie parku Dębina – dofinansowanie urządzeń sensorycznych

 • wystosować pismo do Amicus-Med celem dofinansowanie placu zabaw obok MOKSIR

 • poprawka do budżetu – naprawa placu zabaw po nawałnicy w Dębinie, Toy Toy w Dębinie, rada sołecka chce zainwestować w 2018r ok 12tys zł na Dębinę

 • wniosek do RM o zmianę uchwały wywozu śmieci – bio w sezonie zimowym raz w miesiącu, w sezonie letnim segregowane odpady wywóz dwa razy w miesiącu

   

   

 

Na tym zebranie zakończono

 

Sporządziła: Ilona Wróbel