Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 06.02.2018

Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 06.02.2018

 

Protokół

z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 06.02.2018

 

w zebraniu udział wzięli:

Sołtys – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Wróbel Ilona

2) Czech Różą

3) Warczok Roland

4) Kijek Anna

 

Porządek zebrania:

 1. Dębiny
 2. Plac Zwycięstwa
 3. Sprawy bieżące, wnioski

 

 

Ad 1. Dębiny

 • sporządzenie wniosku do RM o utworzenie parkingu dla samochodów
 • zostanie dokonane dosadzenie drzew i przesadzenie już posadzonych
 • postanowiono zoorganizować działania z UTW w ramach którego odbyłą się wykład i część praktyczna. Wykład specjalisty od małej architektury sfinansowany przez zarząd, oraz część praktyczną polegającą na sadzeniu krzewów w parku Dębina oraz wykonaniu ścieżki edukacyjnej

Ad 2. Plac Zwycięstwa

 • rada zaakceptowała wstępny plan wyglądu placu
 • propozycja przeniesienia wozu strażackiego
 • sprawdzenie co do prawidłowości nazwy placu

Ad 5. Sprawy bieżące, wnioski

 • odeskowanie amfiteatru
 • dokonanie dosadzeń na skwerkach.

 

Na tym zebranie zakończono