Relacje ze spotkań

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia

z dnia 9.07.2018

Protokół

z zebrania Rady Sołeckiej Osiedle – Stara Kuźnia z dnia 9.07.2018

 

w zebraniu udział wzięli:

Sołtys – Bernard Kowol

Członkowie Rady Sołeckiej:

1) Wróbel Ilona

2) Czech Różą 

3) Warczok Roland


Porządek zebrania:

 Kino letnie

 1. Przeniesienie kina letniego

 2. Dożynki

 3. Sprawy bieżące, wnioski

 

Ad 1. Przeniesienie kina letniego

 • z powodu złej pogody w dniu 23.06.18 kino letnie zostało przeniesione. Odbędzie się w odpust parafialny w dniu 22.07.18 o godz. 20.

Ad 2. Dożynki

 • dożynki gminne odbędą się 2.09.18 na stadionie miejskim

 • zebranie od sponsorów oraz działkowców produktów do kociołka który będzie poczęstunkiem

 • ustalono po rozmowie z Panią Borutko wspólny termin zebrania rad sołeckich, UTW, działkowców na dzień 30.07.18 o godz. 19

 • witacze dożynkowe od strony Nędzy i Rud – propozycja wykonania przez Osiedle

 • witacz koło kościoła – dzieci Marii i ministranci

 • witacz stadion – UTW oraz szkoła

 • ośrodek wychowawczy – witacz Biedronka oraz mostek za biedronką

 • ośrodek opiekuńczy – ozdobienie słupa ogłoszeniowego oraz mostek Plac Zwycięstwa

 • prośba do wszystkich mieszkańców o przystrojenie głównych dróg naszego miasta wystrojem dożynkowym

Ad 3. Sprawy bieżące, wnioski

 • Przew. zarządu zdał sprawozdanie z działania z UTW w ramach którego odbyła się wykład i część praktyczna. Wykład specjalisty od małej architektury sfinansowany przez zarząd, oraz część praktyczną polegającą na sadzeniu krzewów w parku Dębina oraz wykonaniu ścieżki edukacyjnej

 • plac zabaw MOKSiR – ustawienie ławki, kosza, zestawu „bębenek” oraz „kółko krzyżyk”, kolorowe ogrodzenie

 • koszenie Dębiny – ZGM

 • zwrócenie większej uwagi na jakość wykonywanych prac na skwerkach przez ZGM. Staranność pracowników ZGM przy pracach na skwerach daje wiele do życzenia wykoszone krzewy, nie wyczyszczone kamienie głazy przy roślinach i lampach. Na tym zebranie zakończono

 Sporządziła: Ilona Wróbel